Sunflower promotion EUCORD

Het project beoogt de verbetering van de levensomstandigheden van kleine boeren door het genereren van inkomsten uit de productie, verwerking en het gebruik van zonnebloemen in Rwanda. Het project is een direct antwoord op het lage inkomen van kleine boeren in Rwanda die meestal zelfvoorzieningslandbouw beoefenen én  op de invoer van grondstoffen die nodig zijn voor plaatselijke voedselverwerkende bedrijven, met name raffinaderijen van eetbare olie, als reactie op de vraag van de bevolking naar eetbare olie.