Achmea Voor Elkaar

Met Achmea Voor Elkaar kun je als collega van Achmea iets extra’s doen voor de samenleving. Iets goeds doen, naast je dagelijks werk. En daarmee extra bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving, door kwetsbare groepen in de samenleving een handje helpen. Op Achmea Voor Elkaar kun je maatschappelijke initiatieven starten of steunen.


Duurzaamheid

Achmea maakt duurzame oplossingen bereikbaar voor iedereen Daarmee laten we zien dat Achmea verantwoordelijkheid neemt voor de wereld van morgen. Wij staan voor Duurzaam Samen Leven. Samen met onze partners investeren wij in een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en plezierig en gezond met en naast elkaar leeft.
Daarbij gaat niet alleen om klimaat- en milieuvraagstukken, maar ook om sociale rechtvaardigheid en gelijkheid en heldere communicatie over ons beleid.

Met de kennis, kunde, ervaring en netwerken van 14.000 Achmeanen kan er zovéél maatschappelijke impact gecreëerd worden!

Achmea Voor Elkaar