Achmea Voor Elkaar

Voor Elkaar is het platform van Achmea waar medewerkers maatschappelijke initiatieven kunnen starten of steunen om Nederland een stukje gezonder, veiliger of toekomstbestendiger te maken. Je kunt ook geld inzamelen voor een goed doel. 


 

In samenwerking met GoodUp - een sociaal ondernemer die zich richt op het maatschappelijk  activeren van medewerkers in companies -  is in 2018 het online vrijwilligersplatform Voor Elkaar geïntroduceerd. Medewerkers kunnen zich aanmelden voor vrijwilligerswerk. Ook kunnen medewerkers zelf maatschappelijke projecten aanmelden waarbij ze de hulp van collega's vragen. Het is een platform vóór en dóór medewerkers. De Foundation faciliteert door het beschikbaar stellen van het platform. Achmea is eigenaar van de content. Het platform wordt nu gebruikt door de Divisie Schade & Inkomen, Achmea Bank, Divisie Pensioen & Leven en Interpolis. Het is de intentie om Voor Elkaar breed binnen heel Achmea uit te rollen.

Achmea Voor Elkaar