Achmea Voor Elkaar

Het programma met donaties voor goede doelen via medewerkers van Achmea is beëindigd vanwege afnemende interesse. Dit was aanleiding om vanuit een breder perspectief opnieuw te kijken naar de beste manier om medewerkers van Achmea te betrekken bij het creëren van maatschappelijke impact. 
 

In samenwerking met GoodUp - een sociaal ondernemer die zich richt op het maatschappelijk  activeren van medewerkers in companies -  is in 2018 het online vrijwilligersplatform Voor Elkaar geïntroduceerd. Medewerkers kunnen zich aanmelden voor vrijwilligerswerk. Ook kunnen medewerkers zelf maatschappelijke projecten aanmelden waarbij ze de hulp van collega's vragen. Het is een platform vóór en dóór medewerkers. De Foundation faciliteert door het beschikbaar stellen van het platform. Achmea is eigenaar van de content. Het platform wordt nu gebruikt door de Divisie Schade & Inkomen, Achmea Bank, Divisie Pensioen & Leven en Interpolis. Het is de intentie om Voor Elkaar breed binnen heel Achmea uit te rollen.

Achmea Voor Elkaar