Organisatie

Achmea Foundation is een onafhankelijke stichting, in 2006 opgericht door Achmea.
Voor meer informatie over Achmea kijk op Achmea.nl

Achmea Foundation bestaat uit een bestuur en een team. Het bestuur bepaalt
het beleid en beslist over de aanvragen. Het bestuur vergadert viermaal per jaar.

 

Bestuur Achmea Foundation

Willem van Duin
Ook met onze Foundation zet Achmea zich in voor een samenleving waarin solidariteit een belangrijke motor is voor vooruitgang bij iedereen
Willem van Duin Voorzitter
Scaling good social impact ideas is critical, but not that hard. Once you find out how to turn a grain seed into a grain straw, making an acre out of it is easy. It’s all about finding and supporting the seed (Nobel laureate Muhammad Yunus)
Jan Willem Kuenen Bestuurslid
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen
Machteld Oomen Bestuurslid
Kees Zevenbergen
Op een bescheiden wijze innovatieve ideeën, wind in de zeilen geven, eenmaal uitgevoerd en opgeschaald, mensen een betere toegang geven tot gezondheidszorg, financiële diensten of in staat stellen een betere productie in de landbouw te genereren
Kees Zevenbergen Bestuurslid
Susan Blankhart
In al onze activiteiten is het belangrijk scherp te kijken wat de speciale belangen en behoeften zijn van vrouwen en meisjes
Susan Blankhart Bestuurslid en penningmeester
Raijv Ball
Excited to be serving a small foundation with a big heart and aspiration to make a positive difference in the world
Rajiv Ball Bestuurslid
Achmea is in 1811 ontstaan vanuit het besef dat je samen sterker staat dan alleen; dat de samenleving sterker wordt als iedereen mee kan (blijven) doen. Vanuit dezelfde gedachte is in 2006 de Achmea Foundation opgericht
Bianca Tetteroo  bestuurslid
 

Team Achmea Foundation

 

Maaike Blansjaar
Gezicht van Leony van Kooten

Agnes van Daal
Directeur

Maaike Blansjaar-Versteeg
Programmamanager

Léony van Kooten
Projectmedewerker