Impact Plus 2022

In het ImpactPlus Groeiprogramma 2022 staat het thema ‘Gezond en duurzaam wonen voor iedereen’ centraal. Dit thema sluit aan bij het domein Onbezorgd Wonen en Werken, één van de vier domeinen van Achmea. Deelnemende, innovatieve sociaal ondernemers maken met hun vernieuwende product, dienst of woonoplossing het verschil voor (het creëren van) onbezorgd wonen.

Deelnemers 2022 >

Thema 2022 Impact Plus: Gezond en Duurzaam Wonen voor Iedereen

Duurzaamheid en gezondheid spelen in het thema een grote rol. ‘Duurzaam’ draait enerzijds om groen en klimaatvriendelijk, anderzijds heeft het betrekking op structurele en blijvende kenmerken van de innovaties. De betekenis van ‘gezondheid’ heeft niet enkel betrekking op fysiek welzijn, maar ook op bijvoorbeeld kwaliteit van leven. Tot slot zijn de oplossingen van de sociaal ondernemers toegankelijk voor iedereen, bijvoorbeeld doordat ze betaalbaar en/of schaalbaar zijn.

In een vergrijzende samenleving die kampt met een groeiend woningtekort en waarin rekening moet worden gehouden met klimaat en energietransitie, is het thema relevanter dan ooit.