Call for proposals

Vanuit het Impact fund vindt jaarlijks een call for proposals plaats.

 


Achmea Foundation stuurde de afgelopen jaren een Call for Proposal uit, met het verzoek om innovatieve, duurzame ideeën in te sturen, gericht op versterking van de landbouw productiviteit, verbetering van de gezondheidszorg en toegankelijkheid van financiële dienstverlening in Afrika. Hierdoor hebben wij ook afgelopen jaar in samenwerking met een aantal enthousiaste project partners weer mooie projecten en initiatieven kunnen uitvoeren.

Gelet op de onzekere COVID-19 situatie zullen wij komend jaar zelf een aantal organisaties benaderen voor (vervolg) projecten in Afrika. De wereld werd in maart 2020 getroffen door COVID-19. Hierdoor heeft een aantal projecten en initiatieven extra kosten moeten maken. Tevens zorgt COVID-19 dat ook komend jaar nog veel onzekerheid met zich meebrengt. Daarom heeft Achmea Foundation besloten om dit jaar geen Call for Proposal uit te sturen. Wij zullen zelf een aantal organisaties benaderen om samen te kijken naar (vervolg) projecten en -initiatieven die nu het hardst nodig zijn.

Heeft u tussentijds vragen over de call for proposals, stuur dan een email aan ons: info@achmeafoundation.nl