Impact Fund

Achmea Foundation maakt zich sterk voor een samenleving waar iedereen aan mee kan doen.
Wij geloven erin dat je dit het beste kunt bereiken door de lokale markt en mensen in hun kracht te zetten. De projecten waarin wij investeren, doen een beroep op het ondernemerschap en creativiteit van de lokale bevolking.

 

Focus op landbouw, gezondheidszorg en finance

Met het Impact Fund investeren we in initiatieven die aansluiten bij Achmea; opgericht als coöperatieve verzekering voor boeren, en uitgegroeid tot belangrijke financiële dienstverlener en grootste zorgverzekeraar in Nederland. Onze focus ligt daarmee op landbouw, gezondheidszorg en financiële dienstverlening.

Focus op Afrika

Er is een diepe kloof ontstaan tussen de ‘haves’ en de ‘have nots’. Met name in Afrika profiteert het merendeel van de bevolking nog onvoldoende van de economische groei en dit verandert maar mondjesmaat. Afrika ligt bovendien zowel geografisch als historisch gezien dichtbij Europa en Nederland. De wereld is klein en Nederland en Afrika bevinden zich in wederzijds afhankelijke ecosystemen: de dynamiek in deze landen is ook voor Nederland zeer relevant. De Foundation kiest er dan ook bewust voor om zich actief in te zetten voor het versterken van de weerbaarheid van kwetsbare mensen in deze landen, die als opkomende markten ook zelf een nieuwe relatie met Europa ontwikkelen.


Focus op innovatie

Achmea Foundation maakt zich sterk voor kansrijke innovaties met potentieel grote impact voor kwetsbare doelgroepen. Wij verschaffen ook ‘durfkapitaal’ voor initiatieven die moeilijk aan financiering kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat ze nog niet ‘bewezen effectief’ zijn. Daarbij zoeken wij altijd naar duurzame investeringen; initiatieven die op termijn zelfstandig door kunnen gaan en niet meer afhankelijk hoeven te zijn van donaties.

Sturen op impact

Belangrijk is dat we investeren in de initiatieven die de grootste impact op de sociaal economische omstandigheden hebben. Daarnaast investeren we alleen in die initiatieven waar een (potentieel) business model onder zit. Initiatieven moeten duurzaam zijn, in die zin dat zij ook na de investeringen van de Achmea Foundation zelfstandig kunnen werken en groeien. Zodat de lokale bevolking ook in de toekomst gebruik kan blijven maken van de diensten en/of producten.