Assignments

Expert Volunteer Assignments: Benutten van expertise Achmeamedewerkers

Achmea Foundation investeert ook in initiatieven door kennis en expertise beschikbaar te stellen aan goede doelen organisaties. Door het delen van kennis willen we duurzaam bijdragen aan impactvolle initiatieven. Hierdoor kunnen organisaties meer of sneller impact realiseren en creëren we mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Zowel partners die financiële ondersteuning krijgen toegekend als ook andere goede doelen die passen bij de Achmea Foundation worden uitgenodigd om een passende expertise aanvraag te doen. Een expert volunteer assignment duurt 1 à 2 weken en kan plaats vinden in een ontwikkelingsland waar de organisatie actief is.

 

Lokale impact voor meest kwetsbare doelgroepen

  • Assignments moeten altijd bijdragen aan een verbetering van het welzijn van de lage inkomensgroepen in een land.
  • Assignments kunnen gericht zijn op ondersteuning van lokale organisaties met een duidelijke maatschappelijke doelstelling, of op ondersteuning van de lokale organisatie van de partner.
  • Achmea Foundation voert bij voorkeur assignments uit bij organisaties met een zekere levensvatbaarheid (geen start-ups), welke streven naar financiële zelfstandigheid in combinatie met sociale impact of organisaties of in de not-for-profit sector.
  • Zorg, landbouw en financiële dienstverlening zijn de drie thema gebieden waarbinnen de assignment moet passen.


Medewerkers van Achmea kunnen hun expertise inzetten voor de Achmea Foundation. Als expert volunteer draag je maatschappelijk bij én ontwikkel je competenties en vaardigheden door te werken aan bijzondere projecten. Medewerkers van Achmea vinden meer informatie over expert volunteer assignments op MijnLeeromgeving.

Locatie en duur

  • Achmea Foundation heeft voorkeur voor de regio Afrika, maar andere werelddelen (inclusief Europa en Nederland) zijn ook mogelijk.
  • Achmea zal alleen medewerkers uitsturen naar landen waar de veiligheid gewaarborgd is, zowel qua advisering vanuit het ministerie als vanuit begeleiding die ter plaatse aanwezig is.
  • Achmea medewerkers kunnen tot 2 weken worden uitgezonden op assignment. In bijzondere situaties is een duo assignment of een gefaseerde assignment mogelijk (een grotere opdracht wordt in meerdere opdrachten gesplitst met duidelijke tussenresultaten).
  • Een expert kan via Achmea Foundation éénmaal worden uitgezonden.