Partners

De Achmea Foundation werkt altijd samen met partners. Dit zijn organisaties met een specifieke expertise, die aansluit bij onze focus op landbouw, gezondheidszorg en financiële dienstverlening. We werken met een geselecteerd aantal strategische partners. Partners die zowel borging hebben in Nederland of één van de landen om ons heen, als lokale borging in de landen van de projecten.

Verder vinden wij het van belang dat de partners sturen op financiële zelfstandigheid en eventuele inkomsten weer ten goede komt aan de projecten. Partners kunnen NGO’s, sociale ondernemers, of kennisinstituten zijn met relevante kennis en ervaring.