Achmea Foundation

Vierluik

De Achmea Foundation ambieert een wereld waar iedereen volwaardig aan kan deelnemen en steunt initiatieven die zich richten op het meer weerbaar maken van mensen in kwetsbare situaties.

We ondersteunen initiatieven op het terrein van landbouw, gezondheidzorg en financiële dienstverlening met een innovatief karakter. Dit past bij Achmea als onderneming met een coöperatieve identiteit, die het werk van de Foundation mogelijk maakt: een financiële dienstverlener, de grootste zorgverzekeraar, met een in belangrijke mate agrarische achtergrond.

Ieder jaar stelt Achmea 0,5 procent van haar nettowinst beschikbaar aan Achmea Foundation.

Met dit geld ondersteunt de Foundation innovatieve activiteiten die bijdragen aan een inclusieve maatschappij. Daarnaast helpen wij onze partners om hun impact te vergroten door kennis en expertise aan te bieden.

Onze activiteiten zijn te bundelen in 4 programma’s in binnen- en buitenland:

Achmea Foundation Impact Fund, Expert Volunteer Assignments, Achmea Voor Elkaar en ImpactPlus.

 

Nieuws

Bestuursverslag en jaarrekening 2019
In 2019 heeft de Achmea Foundation weer prachtige projecten gerealiseerd, voortgang geboekt op bestaande programma's en nieuwe initiatieven opgestart. Alles met het doel om bij te dragen aan een inclusieve maatschappij.

Lees meer >

Drie mooie initiatieven die nu op het platform Voor Elkaar te vinden zijn
  • een maatschappelijk relevante crowdfunding
  • een mooie, zinvolle activiteit met een team
  • een heerlijke én nodige activiteit in het groen

Lees meer >

Corona interventie in Afrika
Het coronavirus zet ons zorgsysteem in Nederland zwaar onder druk. In Afrika is het zorgsysteem heel veel kwetsbaarder dan bij ons.
 

Lees meer >

Eucord 's GRAIN (Generating Revenue through Agricultural INventory ) initiatief in Mali succesvol afgerond
EUCORD is één van de partners van de Achmea Foundation. Wat Eucord met dit GRAIN initiatief heeft bereikt, kun je lezen in het artikel.

Lees meer >

Wij zijn actief in onderstaande landen