Achmea publiceert jaarverslag 2022

De Algemene Vergadering (AV) van Achmea heeft vandaag het jaarverslag en de jaarrekening 2022 vastgesteld. Verder stonden op de agenda de dividenduitkering aan aandeelhouders en de herbenoemingen binnen de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.