Ambitie op duurzaamheid

Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven. Wij streven naar een duurzame en inclusieve samenleving waarin we plezierig met elkaar samenleven en niemand zich buitengesloten voelt. Achmea wil duurzame oplossingen bereikbaar maken voor iedereen. Daarnaast is klimaatactie voor ons een belangrijk thema. We committeren ons daarom aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030, een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2040 en een klimaatneutrale verzekeringsportefeuille uiterlijk in 2050. In ons klimaat transitieplan staat beschreven hoe wij werken aan de verwezenlijking van onze klimaatambities.

Duurzaamheid bepalen bij alles wat we doen

Duurzaamheid is een integraal onderdeel in de strategie van Achmea. Het is richtinggevend bij alles wat we doen. We kijken daarbij naar zowel milieu, maatschappelijke als governance aspecten. We willen onze klanten en de samenleving helpen weerbaar te worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. En we zetten ons in om verdere klimaatverandering tegen te gaan. We hebben vanuit onze maatschappelijke rol ook oog voor sociale aspecten van duurzaamheid.