Ambitie op duurzaamheid

Achmea staat voor een duurzame en inclusieve samenleving. Wij willen dat iedereen zich thuis voelt en niemand buitengesloten is. Daarom werken we samen om oplossingen te vinden die voor iedereen toegankelijk zijn. Klimaatverandering is een belangrijk onderwerp voor ons. Daarom hebben we ons gecommitteerd aan het volgende:

  • In 2030 willen we een klimaatneutrale bedrijfsvoering hebben.
  • In 2040 willen we een klimaatneutrale beleggingsportefeuille hebben.
  • Uiterlijk in 2050 willen we een klimaatneutrale verzekeringsportefeuille hebben.

In ons klimaat transitieplan staat beschreven hoe wij werken aan de verwezenlijking van onze klimaatambities.

Duurzaamheid bij Achmea

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de strategie van Achmea. Het speelt een belangrijke rol in alles wat we doen. We kijken daarbij naar verschillende aspecten, zoals het milieu, de maatschappij en goed bestuur.

Onze doelen

  • We willen onze klanten en de samenleving helpen om beter bestand te zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering.
  • We zetten ons in om verdere klimaatverandering tegen te gaan.
  • We hebben ook aandacht voor de sociale aspecten van duurzaamheid, vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Onze aanpak

Duurzaamheid is een leidend principe in ons handelen. We kijken naar de impact van ons werk op het milieu, de maatschappij en het bestuur van ons bedrijf. Op deze manier willen we een positieve bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst.