Achmea en een duurzame samenleving

Als Nederlands grootste verzekeraar nemen we onze verantwoordelijkheid bij het aanpakken maatschappelijke uitdagingen. We willen bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Daarbij kijken we verder dan vandaag. In een veranderende wereld zien we andere soort uitdagingen en risico’s voor onze klanten ontstaan. We richten ons op de aandachtsgebieden waarop we vanuit onze producten en diensten de grootste impact hebben.
 

PSI: Principles for Sustainable Insurance

De verzekeringsindustrie en de Verenigde Naties (UNEP FI) hebben wereldwijd afspraken gemaakt over duurzaam verzekeren. Vastgelegd in de Principles for Sustainable Insurance (PSI). Achmea is een van de initiatiefnemers die ondertekenden in juni 2012. Waar we kunnen, oefenen we onze invloed uit voor een beter milieu, het naleven van de mensenrechten en goed bestuur.

Lees meer >

Logo PSI

 

Benchmarks

Onze duurzame prestaties worden beoordeeld in een aantal benchmarks en vergeleken met de prestaties van andere organisaties. In recente benchmarks is te lezen hoe we beoordeeld worden op onze maatschappelijke verantwoorde beleggingen.

Lees meer >