Achmea en een duurzame samenleving

De samenleving is in ontwikkeling. Er zijn nieuwe vraagstukken, kansen en risico’s. Om ook in de toekomst relevant te blijven voor onze stakeholders, is het belangrijk hierop in te spelen. Daarom identificeert Achmea maatschappelijke ontwikkelingen waarop we met onze dienstverlening, middelen, kennis en netwerk een positieve impact kunnen hebben. Dit is de bron voor directe en indirecte verdienmodellen waarmee waarde kan worden gecreëerd voor de klant, maatschappij, medewerker, (business) partner en aandeelhouder.
 

MVO-beleid

Het uitgangspunt van het MVO-beleid van Achmea is: waarde creëren voor klanten, medewerkers, (business) partners en aandeelhouders door op ondernemende en innovatieve wijze te werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die aansluiten bij onze kerncompetenties en -activiteiten. Een logische stap omdat het in ons werk als coöperatieve verzekeraar van oudsher draait om het oplossen van maatschappelijke problemen en gedeelde waardecreatie. In 2015 hebben we samen met onze interne en externe stakeholders in kaart gebracht welke thema’s zij in het bijzonder relevant vinden voor Achmea. Nieuwe ontwikkelingen rond zorg, wonen en werken vragen om nieuwe oplossingen, die onze klanten verder helpen en de samenleving versterken. Onze stakeholders zien het als onze opdracht om een bijdrage te leveren aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving.

Meer weten over MVO?
Neem contact op via e-mail: mvo@achmea.nl.

Windmolen opbouw
 

Verantwoord beleggen

Achmea voert een verantwoord beleggingsbeleid. Hoe nemen we verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze planeet, voor de mensen die het minder hebben en voor de generaties na ons? Voor de verzekeringsgroep en alle merken toetsen wij de beleggingen aan criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Omdat we verder kijken dan alleen het rendement.

Lees meer >

Klimaatverandering

Het klimaat verandert omdat de temperatuur op aarde stijgt. De gevolgen zijn merkbaar en zichtbaar: smeltende polen en gletsjers, langdurige droogte, hevige neerslag en ander extreem weer. Achmea onderschrijft het klimaatakkoord van Parijs om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde te beperken tot 1,5 graad. Dat betekent dat de uitstoot van broeikasgassen zoals methaan en CO₂-drastisch moet verminderen. Daar is het klimaatbeleid van Achmea op gericht.
 

Lees meer >

 

PSI: Principles for Sustainable Insurance

De verzekeringsindustrie en de Verenigde Naties (UNEP FI) hebben wereldwijd afspraken gemaakt over duurzaam verzekeren. Vastgelegd in de Principles for Sustainable Insurance (PSI). Achmea is een van de initiatiefnemers die ondertekenden in juni 2012. Waar we kunnen, oefenen we onze invloed uit voor een beter milieu, het naleven van de mensenrechten en goed bestuur.

Lees meer >

Logo PSI