Vier domeinen

  • Gezondheid dichterbij: we stimuleren klanten om gezonder te leven en te werken.
  • Slimme mobiliteit: in de mobiliteits-transitie van bezit naar gebruik en van fossiel naar groen bieden we consumenten en bedrijven steeds meer gemak, betrouwbaarheid, personalisatie, en snelheid met onze diensten en oplossingen.
  • Onbezorgd wonen & werken: we ondersteunen de verduurzaming van de woon- en werkomgeving door het bieden van vernieuwende diensten.
  • Inkomen voor nu, straks en later: we helpen mensen om weloverwogen financiële keuzes te maken, nu en in de toekomst.

Transitie

We ontwikkelen (nieuwe) producten en diensten waarmee we onze klanten helpen om schade te voorkomen en/of beperken, zich aan te passen op veranderende (klimaatgerelateerde) omstandigheden en hun CO₂-voetafdruk te verkleinen. Als verzekeraar en dienstverlener hebben wij een faciliterende rol om de transitie naar een duurzame economie en samenleving mogelijk te maken en te versnellen.

Onze verzekeringen en diensten zijn uiterlijk in 2050 klimaatneutraal. Of zoveel eerder als mogelijk. Dat bepalen we op basis van wetenschappelijke gegevens die ons helpen om onze doelen zo scherp mogelijk vast te leggen. Achmea is ondertekenaar/lid van de Net Zero Insurance Alliance.