Green Deal duurzame zorg

De zorgsector stoot een grote hoeveelheid CO2 uit. Ook is er veel afval door eenmalig gebruik van hulpmiddelen. Steeds meer zorgaanbieders en zorgprofessionals willen dat de zorg meer bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Daarom hebben verschillende organisaties uit de zorg in 2022 samengewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe Green Deal (Green Deal Duurzame Zorg 3.0). 

Vijf themas

Achmea heeft de Green Deal ondertekend. Hierin zijn concretere en ambitieuzere doelen gesteld. Ook wordt meer ingezet op gezondheidsbevordering en preventie. En op het vergroten van bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en andersom.

De vijf thema's in de Green Deal zijn:

1. Actievere inzet op gezondheids-bevordering.

2. Vergroten van kennis & bewustwording.

3. Verlagen van CO2-uitstoot met als doel klimaatneutraal in 2050.

4. Verminderen van primair grondstoffengebruik,  met als doel maximaal circulaire zorg in 2050.

5. Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie(gebruik).

Sectorplannen

De partijen uit het zorgveld werken de doelstellingen en afspraken gezamenlijk verder uit in sectorplannen. Hierin wordt verduidelijkt op welke manier er uitvoering wordt gegeven aan de afspraken in de Green Deal en wat daarvoor nodig is. Dit proces is gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.