Fraudebeleid Achmea

Klanten van Achmea kunnen ons vertrouwen en wij vertrouwen op onze beurt onze klanten. Het kan gebeuren dat dit vertrouwen niet terecht is. En als iemand opzettelijk het vertrouwen misbruikt, dan noemen we dat fraude. Pogingen om fraude te plegen zijn van alle tijden en zien we breed terug bij de verschillende particuliere en zakelijke verzekeringen: schade, inkomen, leven en zorg.

Achmea accepteert geen fraude

Als verzekeraar vinden we het belangrijk om fraudes te voorkomen en/of op te sporen. Daarmee verlagen we de schadelast, houden we verzekeringen betaalbaar en voorkomen we dat onze klanten opdraaien voor door anderen gepleegde fraude.

Voorbeelden van fraude zijn:

  • geen juiste informatie geven
  • verzwijgen van medische gegevens bij het afsluiten van een inkomens- en/of levensverzekering
  • nota’s vervalsen of bedragen op nota’s aanpassen
  • meer claimen dan de werkelijke schade
  • een afgewezen schade nog een keer claimen
  • een schade in scène zetten
  • bewust informatie achterhouden, bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden of eerdere royementen bij andere verzekeraars of banken

Opsporen van fraude

Wij zijn dagelijks bezig met het helpen van klanten bij hun verzekeringskeuzes en schades, inclusief de juiste vaststelling van schades. Daarbij hebben we ook aandacht voor fraudedetectie en bij constatering van een fraudesignaal, een juiste opvolging door gespecialiseerde afdelingen.

Aanpakken van fraude

Op het moment dat er schades zijn die qua aard, toelichting en context opvallen en/of afwijken, dan kan dat een indicatie zijn voor verdiepende vragen. Als na een onderzoek én na hoor- en wederhoor een fraude onomstotelijk is vastgesteld, dan wordt een polis beëindigd of een eventuele schade-uitkering geweigerd of teruggevorderd. Ook kunnen er proportionele aanvullende maatregelen worden opgelegd. De betrokkene heeft hierbij altijd de mogelijkheid tot beroep, zowel via onze klachtenprocedure als via de civiele rechtsgang of voor de particuliere markt via het Kifid.

Externe verwijzingsregister

Een deel van de bewezen fraude is zo ernstig dat we deze fraudeurs in een lijst opnemen om andere verzekeraars te waarschuwen. Want, als een bepaalde vorm van oplichting bij één verzekeraar werkt, wordt dat vaak ook bij een andere verzekeraar geprobeerd. Het systeem waarin zij worden opgenomen, het extern verwijzingsregister, is gebaseerd op wetgeving, zelfregulering binnen de verzekeringssector en op afspraken met bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens. Er zijn waarborgen om ervoor te zorgen dat de registraties op deugdelijke gronden plaatsvinden en proportioneel zijn.

Voor meer informatie over het fraudebeleid van onze merken:

Hier vindt u meer informatie over wat het Verbond van Verzekeraars doet met het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV): verzekeraars.nl/branche/verzekeringscriminaliteit en Zorgverzekeraars Nederland met het Kenniscentrum Fraudebeheersing: zn.nl/themas/Fraudebeheersing