Samenwerken met leveranciers

Achmea vindt de samenwerking met haar leveranciers belangrijk. We willen weten wie onze leveranciers zijn. En ervoor zorgen dat ze voldoen aan alle eisen. Zo zorgen we er samen voor dat we het maximale resultaat halen uit de samenwerking.

Onze relatie met leveranciers

Achmea werkt actief samen met haar leveranciers. Ons uitgangspunt is dat we bij iedere inkoopopdracht een leverancier inzetten met wie we een contract hebben. Alleen in overleg met de afdeling Procurement kunnen we iets anders besluiten.

Gaan we met een leverancier samenwerken? Dan maken we op basis van het soort dienstverlening een passend samenwerkingsmodel. Door het actief samenwerken met leveranciers verbeteren we de prestatie en halen we meer waarde uit het contract.

De relatie met onze leveranciers wordt door de afdelingen Contractmanagement en Procurement samen met de interne opdrachtgever regelmatig geëvalueerd en doorontwikkeld. Zo werken we samen aan waardecreatie, procesverbetering, compliance, duurzaamheid en innovatie.

Inkopen binnen Achmea

Inkopen binnen Achmea doen we via de afdelingen Procurement en Contractmanagement van het bedrijfsonderdeel. Procurement is verantwoordelijk voor het inkoopproces en Contractmanagement is verantwoordelijk voor de uitvoering van het contract vanuit het bedrijfsonderdeel. Deze 2 afdelingen werken nauw samen en vormen een twee-eenheid.
Een vrouw houdt papieren vast, ze praat en een andere vrouw en man kijken mee

Procurement en contractmanagement

Procurement

Procurement is de inkoopafdeling van Achmea voor bedrijfsondersteunende producten en diensten. Procurement coördineert en adviseert samen met Contractmanagement over het hele inkoopproces: van het vaststellen van de inkoopbehoefte, specificatie, selectie en onderhandeling tot het sluiten van een contract.

Contractmanagement

Elk bedrijfsonderdeel van Achmea heeft een afdeling Contractmanagement. Samen met de afdeling Procurement neemt zij het initiatief voor de opdrachten richting de leveranciers. De afdeling Contractmanagement zorgt na ondertekening voor het regelen van de contracten. Dit betekent onder andere dat zij:

  • toezien op de juiste facturatie,
  • de prestaties van de leverancier bewaken en
  • de risico’s die we lopen besturen nu een ander werkzaamheden voor ons doet.

Contractmanagement onderhoudt samen met Procurement de relatie met interne en externe leveranciers. Dit zorgt voor waardecreatie en het duurzaam vasthouden van kwaliteit, stabiliteit en continuïteit van de dienstverlening van Achmea.

E-mail

Een vrouw is aan het bellen, ze draagt een hoofddoek

Heeft u een vraag aan Procurement?

Een man is vlak voor een kantoorpand buiten aan het bellen

Heeft u een vraag aan Contractmanagement?

Disclaimer

Deze informatie is alleen bestemd voor leveranciers van bedrijfsondersteunende diensten en producten zoals IT, Marketing en Communicatie, Data, Professional Services, HR, Facilitair, e.d.