Inkoopproces

Achmea houdt zich bij het afsluiten van contracten altijd aan de wet- en regelgeving die geldt. Dit is belangrijk omdat Achmea als financiële dienstverlener aan strenge eisen moet voldoen.

Algemene inkoopvoorwaarden

Achmea gebruikt haar Algemene Inkoop Voorwaarden (AIV) als leidraad bij het afsluiten van contracten met leveranciers en andere partners. In deze voorwaarden staan onder andere bepalingen over aansprakelijkheid, garanties en geheimhouding.
Twee mannen en een vrouw staan buiten een kantoorpand te overleggen

Integer inkopen

Achmea vindt het belangrijk dat medewerkers van Achmea professioneel, ethisch en integer te werk gaan in inkoop- en uitbestedingstrajecten. Zij heeft een gedragscode gemaakt voor alle medewerkers die betrokken zijn of betrokken kunnen worden bij een inkoop- of uitbestedingstraject. Omdat hierin ook het handelen met en van de leverancier een belangrijke rol speelt, delen we deze code ook met onze leveranciers.

Samenwerking met brokers en contractingpartijen

Achmea kent verschillende brokers en contractingpartijen die we inzetten binnen ons inkoopproces. Zoals bijvoorbeeld Springest B.V. als broker voor opleidingen en HeadFirst B.V. voor de contractering van zzp’ers. 

Nieuwe wetgeving inkoop (ICT)-dienstverlening

Bent u een (ICT)-dienstverlener? Dan geldt voor u vanaf januari 2025 de nieuwe wetgeving Digital Operational Resilience Act (DORA).

Waarom is DORA belangrijk voor leveranciers van Achmea?

DORA geldt voor diensten die financiële instellingen afnemen van (ICT)-dienstverleners en voor de daarbij behorende contracten. DORA is dus niet alleen van groot belang voor Achmea, maar ook voor haar (ICT)-leveranciers. Dit betekent dat leveranciers zich moeten gaan houden aan de DORA wetgeving en dat alle betrokken partijen actief samenwerken om aan de nieuwe standaarden te voldoen begin 2025. Alleen zo kan de stabiliteit en veiligheid van de financiële sector gewaarborgd worden.

In de loop van 2024 benadert Achmea al haar leveranciers voor (ICT)-dienstverlening. Heeft u nu al vragen over DORA? Neem dan contact op met uw reguliere contactpersoon bij Achmea.

Wat is Digital Operational Resilience Act (DORA)?

DORA is een Europese verordening voor de gehele financiële sector. Het is belangrijke wetgeving die tot doel heeft om de digitale weerbaarheid binnen de financiële sector te versterken. De financiële sector is sterk afhankelijk van digitale systemen en diensten. DORA is daarmee van groot belang voor Achmea.

DORA stelt eisen waar financiële instellingen aan moeten voldoen om zichzelf te beschermen tegen-, en te reageren op-, risico’s die verband houden met de inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in bedrijfsprocessen. Er is hierbij een verhoogde focus op contracten voor (ICT)-diensten die de kritieke of belangrijke functies van financiële instellingen ondersteunen.

Financiële instellingen moeten uiterlijk in januari 2025 aan DORA voldoen.

E-mail

Een vrouw is aan het bellen, ze draagt een hoofddoek

Heeft u een vraag aan Procurement?

Een man is vlak voor een kantoorpand buiten aan het bellen

Heeft u een vraag aan Contractmanagement?

Disclaimer

Deze informatie is alleen bestemd voor leveranciers van bedrijfsondersteunende diensten en producten zoals IT, Marketing en Communicatie, Data, Professional Services, HR, Facilitair, e.d.