Wanneer past een leverancier bij Achmea?

Achmea wil graag weten of een leverancier bij haar past. Om dit te bepalen voeren we een leveranciersbeoordeling uit. De vorm, inhoud en diepgang van de beoordeling verschilt per prestatie of product. De beoordeling bepalen we ook op basis van het beleid en/of regelgeving.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Achmea draagt vanuit haar coöperatieve identiteit bij aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. In de eigen bedrijfsvoering van Achmea speelt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een belangrijke rol. Van elke leverancier waarmee Achmea zaken doet, wordt verwacht dat deze bijdraagt aan de ambitie van Achmea om duurzaam te ondernemen.
Je ziet twee handen boven een opengeslagen map met papieren, één hand houdt een pen vast en één hand een loep.

Supplier Due Diligence onderzoek

Als financiële instelling heeft Achmea een belangrijke rol als poortwachter in het financiële stelsel. Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet (Sw) en soms ook de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), moet Achmea onderzoek doen naar al haar relaties, inclusief leveranciers. Onderdeel van dit onderzoek is het identificeren van de uiteindelijk belanghebbende, ook wel bekend als de Ultimate Beneficial Owner (UBO). Deze onderzoeken voert het Achmea Know Your Customer (KYC) Centre uit. In het kader van deze onderzoeken kunnen leveranciers verzoeken ontvangen om aanvullende informatie te verstrekken.

Beoordeling duurzaamheid prestaties

Achmea verwacht van elke onderneming waarmee zij zakendoet dat deze bijdraagt aan de ambitie van Achmea om duurzaam te ondernemen. Zo streven we ernaar om in 2030 voor 100% circulaire en energiezuinige producten en materialen voor de interne bedrijfsvoering in te kopen. Ook op het gebied van arbeids- en mensenrechten en ethiek kijken we kritisch naar onze partners en leveranciers.

Als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) wil Achmea de duurzaamheidsprestaties van haar leveranciers inzichtelijk hebben en kunnen volgen. Hiervoor maakt Achmea onder andere gebruik van EcoVadis. Dit is een platform om leveranciers te kunnen beoordelen en volgen op MVO-prestaties. Hiermee krijgt Achmea beter inzicht in de duurzaamheidsprestaties van haar leveranciers. Ook ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en de impact hiervan op de te rapporteren duurzaamheidsprestaties zijn via dit platform snel inzichtelijk. Op die manier kunnen we onderzoeken hoe de gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren zijn. Leveranciers kunnen zich aanmelden op EcoVadis.

Digitaal platform voor leveranciersinformatie

De wetgeving rondom compliancy en risicomanagement voor financiële dienstverleners als Achmea wordt complexer en veeleisender. Dit vereist diepgaande kennis van leveranciers. Naast haar eigen onderzoek gebruikt Achmea het platform FSQS-NL (Financial Services Qualification System-Netherlands) van Hellios Information B.V. als online hulpmiddel voor de beoordeling van bestaande en nieuwe leveranciers. Dit online platform maakt het mogelijk om op 1 plek belangrijke leveranciersdata op te halen. Denk bijvoorbeeld aan jaarrapporten, assurance verklaringen en certificaten. Als leverancier of mogelijke leverancier vragen wij u om u aan te melden bij dit platform. Voor meer informatie gaat u naar de website van Hellios. Heeft u vragen dan kunt u een e-mail sturen naar Hellios.

E-mail

Een man is vlak voor een kantoorpand buiten aan het bellen

Heeft u een vraag aan Contractmanagement?

Een vrouw is aan het bellen, ze draagt een hoofddoek

Heeft u een vraag aan Procurement?

Disclaimer

Deze informatie is alleen bestemd voor leveranciers van bedrijfsondersteunende diensten en producten zoals IT, Marketing en Communicatie, Data, Professional Services, HR, Facilitair, e.d.