Klimaatadaptatie en -mitigatie

We willen onze klanten helpen om enerzijds de klimaatgerelateerde schade te beperken (adaptatie) en hen anderzijds te helpen hun CO₂-uitstoot te verkleinen (mitigatie).  
 

Klimaatadaptie

Klimaatadaptie betekent aanpassen aan klimaatverandering waardoor de weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering toeneemt. Het overstromingsrisico van niet-primaire waterkeringen is standaard gedekt op onze verzekeringen voor zowel particuliere en zakelijke klanten. Achmea werkt daarnaast actief mee aan de ontwikkeling van een overstromingsdekking voor primaire waterkeringen door het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met de overheid.

Door zeespiegelstijging en een verhoogde rivierafvoer kan zonder voldoende adaptatiemaatregelen van de overheid het overstromingsrisico toenemen. Door een verzekeringsdekking voor het falen van primaire waterkeringen zullen verzekerden beter worden beschermd tegen overstromingen vanuit de zee, de grote binnenwateren en de grote rivieren. 

Particuliere en zakelijke klanten verzekerd bij overstromingen in Nederland

Door klimaatveranderingen zien wij dat vaker overstromingen plaatsvinden. Deze kunnen soms grote gevolgen hebben voor onze klanten. Omdat we onze klanten hiertegen goed willen verzekeren, hebben we, als een van de eerste verzekeraars, besloten de overstromingen van niet-primaire waterkeringen mee te verzekeren. Dit geldt voor de verzekeringen van gebouw, huurdersbelang, woonhuis, inventaris, inboedel en voorraad. Met een overstroming bedoelen we een overstroming van water uit rivieren, meren, sloten of kanalen door het onvoorzien bezwijken, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere niet-primaire waterkeringen.

In 2022 hebben we ook voor bedrijven het overstromingsrisico van niet-primaire waterkeringen opgenomen in de dekking. In de zomer van 2021 vond in Limburg een grote overstroming plaats. Getroffen klanten (zowel particulier als zakelijk) hebben wij bij de overstroming in 2021 allemaal geholpen. Regres regelingen met de overheid hebben wij daarbij voor onze rekening genomen.