Duurzaam werkgeverschap

Het sociaal beleid van Achmea geeft invulling aan duurzaam werkgeverschap. We richten ons daarbij op het behoud van waarde voor mensen, organisatie en samenleving. Onze ambitie is het bereiken van sociale, financiële, maatschappelijke en ook ecologische uitkomsten met een impact binnen en buiten de organisatie en een gerichtheid op zowel de korte als lange termijn.
Concreet betekent duurzaam werkgeveschap...
...dat we invulling geven aan fatsoenlijk werk (decent work), zoals gedefinieerd door de International Labour Organization (Internationale Arbeidsorganisatie): productief werk dat wordt uitgevoerd uit vrije wil, onder gelijke, veilige en waardige omstandigheden;

...dat ons sociaal beleid gericht is op het behoud van werkzekerheid door een brede en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, binnen en buiten Achmea;

...dat we een gezonde work-life balans ondersteunen door medewerkers in staat te stellen werken, leren, zorgen en ontspannen te combineren en/of daar keuzes in te maken;

...dat Achmea een afspiegeling wil zijn van de Nederlandse samenleving en streeft naar een inclusieve cultuur, waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent voor ons dat iedereen kan meedoen, zich betrokken en gewaardeerd voelt, juist dankzij de verschillen.

Commitments

Charter Diversiteit

In 2019 heeft Achmea het Charter Diversiteit ondertekend, waarmee wij de nut en noodzaak van een divers samengesteld personeelsbestand benadrukken en concrete uitdagingen daarop aangaan.

Werkcode

Achmea is mede-initiatiefnemer geweest voor het opstellen van de Werkcode in 2019. Deze bevat uitgangspunten voor het realiseren van één arbeidsmarkt voor alle werkenden, ongeacht hun contractvorm.