Maatschappelijk verantwoord beleggen

Achmea is een grote financieel dienstverlener en daarmee een grote institutionele belegger. We beleggen de verzekeringspremies die klanten aan ons betalen en met de beleggingsopbrengsten komen wij de financiële verplichtingen voor onze klanten na. Wij beleggen op een maatschappelijk verantwoorde manier: met respect voor mensen en de leefomgeving.

Kernthema's

Achmea legt nadruk op vijf maatschappelijke thema’s binnen het maatschappelijk verantwoord beleggen beleid. Deze thema’s staan dicht bij de identiteit van Achmea en haar bedrijfsonderdelen en passen bij onze missie & visie. Voor elk van deze thema’s hebben we ambitieuze doelen geformuleerd. Klik op het thema hieronder om de betreffende doelen te zien.
Mensenrechten
Arbeidsnormen
Natuur en milieu
Gezondheid
Klimaat