Kernthema's

Achmea legt nadruk op vijf maatschappelijke thema’s binnen het maatschappelijk verantwoord beleggen beleid. Deze thema’s staan dicht bij de identiteit van Achmea en haar bedrijfsonderdelen en passen bij onze missie & visie. Voor elk van deze thema’s hebben we ambitieuze doelen geformuleerd. Klik op het thema hieronder om de betreffende doelen te zien.
Mensenrechten
Arbeidsnormen
Natuur en milieu
Gezondheid
Klimaat