Impact beleggen

Achmea heeft in de beleggingsportefeuille ook een plaats ingeruimd voor impactfondsen. Bij dit type beleggingen gaat de maatschappelijke impact (sociale rendement) hand in hand met een acceptabel financieel rendement.

Green bonds

Green Bonds zijn een vorm van impact beleggen. Green Bonds zijn obligaties die zijn uitgegeven door overheden, internationale instellingen of ondernemingen, waarbij de opbrengsten expliciet worden gebruikt voor financiering van duurzame of ‘groene’ projecten. Deze projecten zijn gericht op het opwekken van hernieuwbare energie, het verbeteren van energie-efficiëntie in gebouwen, duurzaam transport, of duurzaam waterbeheer en afvalbeheer.

​​Achmea belegt alleen in obligaties die voldoen aan de eisen van de Green Bond Principles om zoveel mogelijk te waarborgen dat de middelen ook de beoogde aanwending krijgen. Achmea heeft in de mandaten van de relevante vermogensbeheerders opgenomen dat een deel van de beleggingen in Green Bonds moet worden geïnvesteerd.

Impact fondsen

Achmea heeft in de beleggingsportefeuille ook een plaats ingeruimd voor impactfondsen. Bij dit type beleggingen gaat de maatschappelijke impact hand in hand met een acceptabel financieel rendement.

Fonds  Thema  Regio
Triodos Microfinance Fund  Inclusieve financiering  Wereld
Triodos Food Transition Europe Fund  Natuur & Milieu  Europa
Leopfrog Fiancial Inclusion Fund  Inclusieve Financiering  Wereld
Womens World's Banking Fund  Inclusieve Financiering  Wereld
Investment Fund for Health in Africa (IFHA-8)  Gezondheidszorg  Afrika

Infrastructuur

Impact maken binnen de beleggingscategorie infrastructuur kan op diverse manieren. Vaak wordt dit aan de hand van verschillende SDG’s geduid. Bij infrastructuur vindt impact maken vooral plaats rondom de thema’s Klimaatverandering en de Energietransitie. Dit zijn thema’s die goed aansluiten op SDG 7 (Betaalbare en Duurzame Energie) en SDG 13 (Klimaatactie).

Achmea wil via haar infrastructuurportefeuille en door te investeren in duurzame energie haar bijdrage leveren. Achmea heeft besloten haar allocatie naar infrastructuur te verdubbelen en hierbij de doelallocatie naar de sector duurzame energie meer dan te verdriedubbelen van 10% naar 35%. Dit zal de komende jaren gerealiseerd worden door het gefaseerd afgeven van nieuwe toezeggingen aan fondsen die kunnen voldoen aan de ambities van Achmea.