Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen voor een betere, leefbare wereld in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland.
Infographic

17 SDG's

De 17 doelen bestrijken uiteenlopende thema’s zoals klimaat, gezondheid, armoede, biodiversiteit, gelijkheid en gerechtigheid voor iedereen. Voor een leefbare, duurzame wereld zouden volgens de VN alle 17 SDG’s in 2030 bereikt moeten zijn. Hoewel primair gericht op overheden, is er ook een verwachting dat het bedrijfsleven en financiële instellingen hieraan bijdragen.

Onze keuze voor 3 SDG's

Omdat wij willen bijdragen aan het realiseren van deze doelen en lange termijn waardecreatie belangrijk voor ons is, ondersteunen we deze actief. Achmea heeft vanuit haar visie Duurzaam Samen Leven drie SDG’s gekozen waaraan we de meest impactvolle bijdrage willen leveren. Deze sluiten nauw aan bij de kernactiviteiten van ons bedrijf: Goede gezondheid en welzijn (SDG 3), Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11) en Klimaatactie (SDG 13). In ons jaarverslag geven we aan hoe we bijdragen aan deze doelen.