Digital grouplending

Het belangrijkste doel van Sevi is om digitaal vertrouwen te creëren voor financiële diensten in lage- en middeninkomenslanden. De huidige lage digitalisering van de financiële sector en een algemeen gebrek aan vertrouwen in de economie leiden tot een duur en exclusief financieel systeem. Sevi is een IT-platform en app voor kredietverstrekkers dat hun financiële dienstverlening (leningen, transacties etc.) efficiënter, transparanter en met lagere defaults maakt. Hierdoor kunnen deze kredietverstrekkers goedkopere leningen verstrekken aan klanten met een laag inkomen en deze sneller van dienst zijn.

In lijn met de wereldwijde digitaliseringstrend in de financiële sector biedt Sevi mobiele financiële diensten aan, op basis waarvan een digitale Trust score wordt gecreëerd. Sevi heeft hierbij een specifieke focus op spaar- en leninggroepen en is het eerste bedrijf dat met succes het procdes van groepslening en het solidariteitsmechanisme erachter heeft gedigitaliseerd en getransformeerd. Sevi ontving een lening van de Achmea Foundation om haar model verder te valideren en haar operaties voor te bereiden op schaalvergroting in Kenia en daarbuiten.

PartnersImpact

  • Bewijs digitale groepsleningen kunnen binnen de projectperiode de rentetarieven op microleningen verlagen in vergelijking met huidige mobiele leningen (90% lager) en traditioneel microkrediet (50% lager), zonder afbreuk te doen aan kwaliteit, inclusiviteit, risico's en schaal en daardoor direct van invloed zijn het leven van 30.000 mensen en indirect 210.000.
  • Bijdragen aan marktontwikkeling, markttransparantie en toegenomen concurrentie om financiële inclusie te verbeteren.
  • Een universele Trust-score vergemakkelijkt de digitale verbinding tussen leners, groepen, bedrijven en kredietverstrekkers en verlaagt de drempels om zaken te doen.

Media