Ontwikkelen medicijnenplatform in Ghana

In Ghana is zo’n 30% van de medicijnen foutief of afwijkend, wat leidt tot negatieve bijwerkingen, beperkingen om patiënten te behandelen en zelfs sterfte. PharmAccess wil dit probleem tegengaan door een online platform te ontwikkelen waar vraag en aanbod van medicatie samenkomt. 

Samen met de Christian Health Association Ghana (CHAG) en haar 6,5 miljoen patiënten zet ze een duurzame entiteit op die dit platform gaat managen. Daarnaast komt er een track-and-trace aanpak om de kwaliteit van de medicijnen te kunnen borgen, en krijgen de zorginstellingen ondersteuning in goed voorraadbeheer. Ook biedt PharmAccess via haar Medical Credit Fund financiering aan zorginstellingen, om zo tijdig te kunnen betalen voor medicatie en ter overbrugging van de verlate inkomsten van zorgverzekeraars.

De toegekende donatie en lening wordt ingezet voor de technische en operationele ontwikkeling van dit platform en het betrekken en begeleiden van zorgverleners en farmaceuten.

Partners


Logo Pharmaccess


Impact

  • Geïdentificeerde nagemaakte of ondermaatse medicijnen verwijderd en gerapporteerd

  • Minimaal 30 CHAG-voorzieningen zijn getraind, hebben toegang tot financiering en >70% koopt geneesmiddelen tegen betaalbare tarieven

  • Medicijnplatform is ontwikkeld, getest, begint inkomsten te genereren en is gereed om op te schalen naar 100 extra CHAG zorginstellingen

Media