Dairy

De internationale maatschappelijke organisatie Solidaridad, de marktleider in Tanzaniaanse melkproducten Tanga Fresh en de commerciële opfokbedrijf voor vaarzen, Mruazi farm (2.000 hectare), zijn een zeer innovatief project gestart, dat de Tanzaniaanse melksector op een klimaatslimme manier een flinke economische impuls zal geven. Doel is om de melkproductie van 6.000 kleinschalige melkboeren uit de Tanga-regio in 2025 te hebben verdubbeld en de melk zal klimaatvriendelijker en duurzamer zijn geproduceerd. Ook zullen er in 2025 25 winstgevende one-stop shops in werking zijn, die een breed scala aan betaalbare services bieden aan boeren, en 50 nieuwe melkveehouderijen.
In het droge seizoen ontstaat regelmatig een tekort aan veevoer, wat de melkproductie belemmert en daarmee ook een gezonde businesscase voor de melkveehouderij. In het project ontwikkelen we daarom een commercieel veevoerproductiecentrum, waardoor dit probleem in 2025 voor 300 boeren in de Tanga-regio zal zijn opgelost. Ook zal dit nieuwe bedrijf leiden tot meer van deze bedrijven. In het innovatieproject maken we gebruik van moderne technologie zoals een smartphone-app, die boeren ondersteunt om het houden van melkvee te professionaliseren. Deze app heeft bovendien een aantrekkingskracht op jongeren, zodat ook zij enthousiast raken voor het vak van melkveehouder.

Partners

Logo solidaridad

Impact

  • In 2021 zullen 2.034 melkboeren, waarvan 814 vrouwen, hun inkomen hebben verdubbeld (dat is een stijging van 2,08 euro bruto per dag en 759 euro bruto per jaar).

  • In 2021 zullen er 3 non-stop shops, 3 commerciële melkveehouderijen en 1 commercieel veevoerproductiecentrum in werking zijn, allemaal winstgevend.

  • In 2021 zullen investeringen zijn veilig gesteld om op te schalen naar 25 non-stop shops en 50 nieuwe melkveehouderijen, en voor een toegenomen veevoerproductie (van 25 naar 50 hectare) t/m 2025.

Media