Nieuwsbericht

Agnes van Daal volgt Marjolein Verstappen op als directeur van Achmea Foundation

dinsdag 26 april 2022
Zeist, 26 april 2022 - Per 31 mei 2022 treedt Marjolein Verstappen terug als Directeur Achmea Foundation. Zij wordt opgevolgd door Agnes van Daal (op dit moment Programmamanager bij Achmea Foundation) per 1 juni 2022.

Marjolein is vanaf eind 2008 verbonden geweest aan Achmea, aanvankelijk als bestuurder van zorgverzekeraar Agis. Na de integratie van Agis met Zilveren Kruis was ze tot eind 2014 als directeur verantwoordelijk voor Zorginkoop.

Bestuursvoorzitter Achmea Foundation Willem van Duin: “Marjolein heeft met veel energie en betrokkenheid gezorgd voor een stevig, professioneel fundament onder de Foundation. Wij hebben daardoor een aantal impactvolle programma’s kunnen ontwikkelen – zowel in Afrika als in Nederland - waarvoor we haar zeer erkentelijk zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat Agnes dit werk kan voortzetten.”

Agnes van Daal werkt sinds 1990 bij Achmea en haar voorgangers. Sinds 2021 werkt ze als programmamanager voor de Achmea Foundation. Daarvoor werkte zij meerdere jaren als senior manager bij Achmea IT. Van Daal: “Met de overstap naar de Achmea Foundation heb ik mijn hart gevolgd. Samen met mijn collega’s wil ik graag een bijdrage leveren aan een samenleving waar iedereen aan mee kan doen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Afrika. Samen de wereld mooier en beter maken! Dat is waar ik in geloof.”. “It is in y[our] hands to create a better world for all who live in it.” (Nelson Mandela).

Al jaren is er een nauwe samenwerking tussen de Achmea Foundation en Achmea en werken veel collega’s van Achmea mee aan projecten van, voor en door de Foundation (assignments en vrijwilligerswerk). Bestuursvoorzitter van Achmea Bianca Tetteroo: “Bijzonder mooi om te merken, vind ik dat de foundation werk doet dat in het verlengde ligt van onze visie Duurzaam Samen Leven. Hierdoor vergroten we onze impact.” Een mooi voorbeeld is de samenwerking met de Foundation afgelopen jaar waarbij medewerkers van Achmea voorstellen voor initiatieven en projecten in Afrika (de ‘call for proposal’ van het Impact Fund) beoordeelden en de inhoudelijke invulling van het programma Impact Plus waar we sociaal ondernemers helpen bij de groei van hun onderneming.