Nieuwsbericht

Achmea Foundation publiceert jaarverslag 2021

donderdag 01 september 2022

Met trots presenteert de Achmea Foundation het digitale jaarverslag 2021. Dankzij de samenwerking met Achmea, Achmea-collega’s en partnerorganisaties heeft de Achmea Foundation zich ook in 2021 kunnen inzetten voor de meest kwetsbare mensen in binnen- en buitenland.

  • Het Impact Fund programma richt zich met de thema’s gezondheid, landbouw en finance op projecten en initiatieven in de sub-sahara landen van Afrika, in 2021 zijn 24 lopende initiatieven ondersteunt.
  • Door inzet van 28 Expert Volunteer Assignments is ook in 2021 kennis en kunde vanuit Achmea beschikbaar gesteld aan maatschappelijke organisaties over de hele wereld.
  • Het Platform Voor Elkaar richt zich op vrijwilligersactiviteiten door Achmea collega’s op het gebied van Duurzaam Samen Leven.
  • Het Impact Plus programma ondersteunt sociaal ondernemers bij het vergroten van hun maatschappelijke impact. In 2021 is het thema Gezond en Duurzaam Wonen voor Iedereen.
  • De Achmea Foundation kijkt ook komende jaren weer uit naar een impactvolle samenwerking met alle partners.
    “De coronapandemie en de oorlog in Oekraïne laat extra zien hoe belangrijk het is dat we opkomen voor kwetsbare groepen in de samenleving en dat stimuleert alle betrokkenen van de Achmea Foundation om met volle inzet verder te gaan met hun werk om bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Nogmaals bedankt aan iedereen die een bijdrage levert.” Agnes van Daal, directeur Achmea Foundation.


Over de Achmea Foundation
De Achmea Foundation is in 2006 opgericht, vanuit de overtuiging dat iedereen volwaardig moet kunnen deelnemen aan de samenleving. De foundation maakt zich sterk voor de meest kwetsbare groepen, in binnen- en buitenland. Ze ondersteunen initiatieven op het terrein van landbouw, gezondheidzorg en financiële dienstverlening met een innovatief karakter. Deze inhoudelijke focus is een weerslag van het moederbedrijf Achmea: een financiële dienstverlener, de grootste zorgverzekeraar en een agrarische achtergrond.

Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven. Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en plezierig en gezond met en naast elkaar leeft. Op een manier die langdurig kan voortbestaan. Samen met onze klanten, strategische partners en relaties lossen wij grote maatschappelijke vraagstukken op rond gezondheid, wonen & werken, mobiliteit en inkomen. Zo creëren wij duurzame waarde voor onze klanten, onze medewerkers, ons bedrijf én de samenleving.

Samen maken de Achmea Foundation en Achmea impact door te verbinden, door samen te werken en naar elkaar om te kijken.