Mobile Connectivity

Een verbeterde manier van diagnostiek van armoedeziekten met het gebruik van mobiele telefonie. Dat is in de kern waar dit initiatief over gaat. ‘Armoedeziekten’ zijn infectieziekten die in onderontwikkelde landen vaak voorkomen. Als gevolg van slechte hygiëne en slechte voeding. De ziekten worden vaak slecht gediagnosticeerd en mede daardoor ook niet of slecht behandeld. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) heeft ervoor gekozen sneldiagnostiek te ontwikkelen voor infectieziekten die goed behandelbaar zijn. Deze vorm van diagnostiek is onafhankelijk van een laboratorium en kan gemakkelijk ook in ver afgelegen gebieden worden toegepast.

Het KIT werkt bij dit initiatief nauw samen met PharmAccess. Zij hebben ervaring in het verbeteren en toegankelijker maken van de gezondheidszorg in Afrika. Gekozen is voor een rurale streek in Kenia (Samburu). Er worden 250 boeren en hun familie (in totaal 1000 mensen) gediagnosticeerd en waar nodig behandeld. Getest wordt op Brucellose, Leptospirosis en Typhoid Fever.

Door de app op de mobiele telefoon kan niet alleen sneller een diagnose worden gesteld, maar ook kan de behandeling sneller plaatsvinden. Via de mobiele telefoon kunnen mensen betalen voor de zorg die zij hebben ontvangen en de zorgverleners zijn er zeker van dat ze worden betaald. Maar wat ook belangrijk is: de mensen die worden behandeld kunnen op afstand door de zorgverlener worden gevolgd. Worden de medicijnen trouw ingenomen? Zijn er vragen over de behandeling?

Partners

Logo Pharmaccess

Impact

  • Ontwikkeling van een innovatieve tool voor diagnose en betaling van behandeling.

  • 1.000 Mensen worden getest op verschillende ziekten.

Blog