Nieuwsbericht

Bestuursverslag en jaarrekening 2019

vrijdag 04 september 2020
In 2019 heeft de Achmea Foundation weer prachtige projecten gerealiseerd, voortgang geboekt op bestaande programma's en nieuwe initiatieven opgestart. Alles met het doel om bij te dragen aan een inclusieve maatschappij.

 

Een kleine greep uit wat wij in 2019 hebben gerealiseerd:

We steunden in totaal 22 projecten in Afrika, India en Nederland:

  • Met 1,9 miljoen euro, bestaande uit donaties (89%) en leningen (11%)
  • 16 projecten in de opschalingsfase en 6 in de pilot/ innovatiefase
  • In samenwerking met 13 NGO’s en stichtingen, en met 6 sociaal ondernemingen
  • en met de expertise van 659 betrokken Achmea-experts

 

Onze foundation richt zich met twee derde deel van haar middelen op innovatieve initiatieven in Afrika, op het gebied van landbouw, gezondheidszorg en financiële dienstverlening. We versterkten onze monitoring en evaluatie om het lerend vermogen van zowel de partners als van onszelf te vergroten.

In Nederland hebben wij samen met BeBright en Zilveren Kruis zes sociaal ondernemers de kans gegeven hun ondernemerscapaciteiten te versterken. Zij richten zich allen op het vrminderen van eenzaamheid in Nederland.

We introduceerden het online platform Voor Elkaar waarmee medewerkers van Achmea gestimuleerd worden zich in te zetten voor vrijwilligerswerk. In het startjaar hebben 592 medewerkers zich op deze wijze maatschappelijk ingezet.

U kunt meer over onze werkzaamheden lezen in ons jaarverslag.