Achmea Foundation

Achmea Foundation is een onafhankelijke stichting, in 2006 opgericht door Achmea.
Voor meer informatie over Achmea kijk op Achmea.nl

Achmea Foundation bestaat uit een bestuur en een team. Het bestuur bepaalt
het beleid en beslist over de aanvragen. Het bestuur vergadert viermaal per jaar.
 

Bestuur Achmea Foundation

Ernst Hirsch Ballin
De Achmea Foundation wil - door scherpe selectie van projecten en geëngageerde uitvoering - verbeteringen mogelijk maken in levenssituaties die onder druk staan.
Ernst Hirsch Ballin Voorzitter
Willem van Duin
Ook met onze Foundation zet Achmea zich in voor een samenleving waarin solidariteit een belangrijke motor is voor vooruitgang bij iedereen.
Willem van Duin Bestuurslid
Anshu Gupta
Give a man a fish and he’ll eat for a day, teach him how to fish and he’ll eat forever
Anshu Gupta Bestuurslid
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen
Machteld Oomen Bestuurslid
Kees Zevenbergen
Op een bescheiden wijze innovatieve ideeën, wind in de zeilen geven, eenmaal uitgevoerd en opgeschaald, mensen een betere toegang geven tot gezondheidszorg, financiële diensten of in staat stellen een betere productie in de landbouw te genereren
Kees Zevenbergen Bestuurslid
Susan Blankhart
In al onze activiteiten is het belangrijk scherp te kijken wat de speciale belangen en behoeften zijn van vrouwen en meisjes
Susan Blankhart Bestuurslid en penningmeester
Raijv Ball
Excited to be serving a small foundation with a big heart and aspiration to make a positive difference in the world
Rajiv Ball Bestuurslid
 

Team Achmea Foundation

Marjolein Verstappen Janneke Vogels  Sabine Severein 

 Marjolein Verstappen
Directeur

 Janneke Vogels
Social Business Developer

Sabine-Cécile Severein
Project assistent