Helpen van  boeren

Het klimaat van Rwanda is de laatste jaren steeds minder voorspelbaar geworden, waarbij kleine boeren vaker te maken krijgen met lagere gewas opbrengsten en mislukte oogsten als gevolg van onregelmatige regenval. Sinds 2016 doet EUCORD demonstraties met nieuwe, meer efficiënte irrigatiemethoden om boeren te helpen omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering. Het project bevordert marktgerichte landbouw tijdens zowel het natte als droge seizoen. De ervaring van EUCORD in Rwanda laat zien dat irrigatie een extra winst kan opleveren van 700 tot 900 euro per hectare. EUCORD heeft echter geleerd dat een brede acceptatie van nieuwe irrigatiemethoden verhinderd wordt door een aantal factoren en stelt daarom voor de activiteiten in Rwanda uit te breiden. Het doel van het project is om duurzame financieringsoplossingen te testen om de toegang tot irrigatietechnologie te verbeteren. De subsidie wordt gebruikt om 19 boeren coöperatieven in Oost-Rwanda te ondersteunen bij de facilitatie van leningen om irrigatie materieel aan te schaffen. Het project zal ook bijdragen aan het verbeteren van de productie van zowel voedselgewassen als groenten, demonstraties van irrigatietechnologieëen en toegang tot lokale en export markten. De verwachting is dat het uiteindelijke resultaat van het project de weerbaarheid van landbouw zal vergroten en de negatieve impact van klimaatverandering zal verminderen.


Partners

EUcord

Impact

  • 3.700 Boeren getraind in landbouwtechnieken en financieel management.

  • 350 Boeren starten een moestuin.

  • Leden van drie boerencoöperaties maken gebruik van voorraadkrediet, zodat zij hun oogst op een gunstiger tijdstip kunnen verkopen.

Media