Achmea Foundation

Vierluik

De Achmea Foundation ambieert een wereld waar iedereen volwaardig aan kan deelnemen en steunt initiatieven die zich richten op het meer weerbaar maken van mensen in kwetsbare situaties.

We ondersteunen initiatieven op het terrein van landbouw, gezondheidzorg en financiële dienstverlening met een innovatief karakter. Dit past bij Achmea als onderneming met een coöperatieve identiteit, die het werk van de Foundation mogelijk maakt: een financiële dienstverlener, de grootste zorgverzekeraar, met een in belangrijke mate agrarische achtergrond.

Ieder jaar stelt Achmea 0,5 procent van haar nettowinst beschikbaar aan Achmea Foundation.

Met dit geld ondersteunt de Foundation innovatieve activiteiten die bijdragen aan een inclusieve maatschappij. Daarnaast helpen wij onze partners om hun impact te vergroten door kennis en expertise aan te bieden.

Onze activiteiten zijn te bundelen in 4 programma’s in binnen- en buitenland:

Achmea Foundation Impact Fund, Expert Volunteer Assignments, Achmea Voor Elkaar en ImpactPlus.

 

Nieuws

Eucord 's GRAIN (Generating Revenue through Agricultural INventory ) initiatief in Mali succesvol afgerond
EUCORD is één van de partners van de Achmea Foundation. Wat Eucord met dit GRAIN initiatief heeft bereikt, kun je lezen in het artikel.

Lees meer >

Eerste symposium Corporate Foundation Forum
De Achmea Foundation organiseert met de Stichting Lenthe een symposium voor en door corporate foundations, maatschappelijk betrokken bedrijven en mvo-managers, waarbij veel ruimte is om van elkaar te leren.

Lees meer >

Grande Finale ImpactPlus groeiprogramma
Grande Finale ImpactPlus groeiprogramma: ontmoet vooroplopende sociale ondernemingen met impact in sociaal domein en zorg.

Lees meer >

Samen, niet alleen
De Achmea Foundation helpt sociaal ondernemers in de zorg om hun ambitie te realiseren. Zeven sociaal ondernemers zetten zich in tegen eenzaamheid:
Samen & niet alleen.

Lees meer >

We are active in these countries


Kaart