Waarde van Werk

Over De Kamer

Ontwikkelingen op economisch en maatschappelijk niveau volgen elkaar in hoog tempo op. De Kamer is een initiatief van Achmea om de krachten van grootzakelijke bestuurders te bundelen en samen naar de toekomst van Nederland te kijken. Dat doen we onder andere tijdens Kamerbijeenkomsten, waarbij genodigden hun visies, worstelingen en perspectieven met elkaar delen. Naast bijeenkomsten verbindt De Kamer deelnemers via publicaties en interviews zoals deze. De inzichten die we opdoen, geven we door. Zo inspireren we elkaar én zakelijk Nederland.

Waarde van Werk

Op dit moment staat het thema de Waarde van Werk centraal. Een jaar samen met de BV Nederland reflecteren op het thema de Waarde van Werk heeft een rijke schakering aan perspectieven en inzichten opgeleverd. De waarde van werk is niet alleen uit te drukken in geld, maar ook in maatschappelijke waarde, in status en eigenwaarde, in relevantie en ontwikkeling, individueel en collectief. En dat biedt volop stof om over verder te praten en na te denken over manieren waarop Nederland zich in de grote transities van onze tijd kan positioneren, de keuzes die we moeten maken, de kansen die we zien en de mogelijkheden die we zullen moeten creëren om iedereen te laten meedoen. Meer lezen? Download het boek Waarde van Werk hier.

Honorering en onderwijs

Een van de onderwerpen die we komend jaar in De Kamer verder uitdiepen is ‘werk en honorering’.

Lees het hele artikel >

OvHanden ineener het waarderen van ons werk – elke dag weer

De waarde van werk is elke dag relevant. Dat blijkt elke dag ook weer als we het nieuws erop na slaan.

Lees het hele artikel >

Issue PaAnton Hemerijckper De nieuwe verzorgingsstaat

Anton Hemerijck doet onderzoek naar de ontwikkeling sinds 1975 van de verzorgingsstaat en kijkt daarbij o.a. naar de relatie met arbeidsparticipatie.

Lees het hele artikel >

FeiteFeiten en cijfersn en cijfers van de arbeidsmarkt

Als we naar onze arbeidsmarkt kijken, constateren we al snel dat er van alles gaande is. Er zitten behoorlijk wat spanningsvelden in.

Lees het hele artikel >

De Ben Tiggelaarvier pijlers van werkgeluk

Column van Ben Tiggelaar, trainer en publicist over het model Purpose, Engagement, Resilience, Kindness dat het werkgeluk van de werknemer moet verhogen.

Lees het hele artikel >

OvHandener 10 jaar is half Nederland niet meer geschikt voor zijn werk

Over de invloed van kunstmatige intelligentie en robots op werk. Een onderwerp waar DenkWerk in januari 2019 een rapport over heeft gepubliceerd.

Lees het hele artikel >

MeHanden klappent haar betekenisvolle ondernemingen creëert Sandra unieke kansen voor unieke talenten

Sandra Ballij zag tien jaar geleden in Parijs dat mensen die officieel zijn afgekeurd in een restaurant werkten. Samen met haar vriend besloot ze het roer om te gooien.
 
Lees het hele artikel >

AnderHanden afdrogens leren kijken

Marriott International Hotel heeft 500.000 medewerkers in verschillende functies opgeleid om signalen van mensenhandel te herkennen en hierop actie te ondernemen.
 
Lees het hele artikel >


GelVerfrollerijke beloning

De oppositiepartijen dienden een dag voor Internationale Vrouwendag een wetsvoorstel in dat de gelijkheid in beloning voor mannen en vrouwen moet vergroten.
 
Lees het hele artikel >

De waaVouwenrde van diversiteit

Een veelbesproken onderwerp binnen onderzoek op het gebied van werk. We zijn het er aardig over eens dat het voordelen kan hebben.
 
Lees het hele artikel >


Diversiteit  wordt steeds belangrijker in teams

Uit onderzoek is gebleken dat een divers team leidt tot een beter begrip van klanten, betere afzetmogelijkheden en een beter bedrijfsresultaat.
 
Lees het hele artikel >

Een cultuur Handen plaatsen een chip van ontwikkeling

Over het boek: ‘An Everyone Culture’, geschreven door Robert Kegan en Lisa Laskow Lahey.
 
Lees het hele artikel >


Het kanDrukken op een knop anders

Onlangs schoof Rutger Bregman aan tafel bij Mathijs van Nieuwkerk. Waar ze het over belastingontduiking zouden hebben, kwam al snel een controversieel filmpje aan bod.
 
Lees het hele artikel >


Naar een andereHand op schouder kijk op het fenomeen carrièrepad?

In een samenleving waarin de levensverwachting toeneemt, en we steeds langer moeten werken, is het relevant om te praten over de waarde van werk.
 
Lees het hele artikel >


LeidersWerkende mensen kunnen op veel verschillende manieren leidinggeven

De een is van controle, de ander heeft een meer sociale aanpak. De definitie van leiderschap heeft zich in de loop der jaren sterk ontwikkeld.
 
Lees het hele artikel >


Een hisWerkende man met telefoontorisch perspectief op werk

Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de UvA, sprak vorig jaar over de waarde van werk op de conferentie ‘De waarde van werk in de 21e eeuw’.
 
Lees het hele artikel >


Over teHandkorten en de mismatch tussen vraag en aanbod

In december 2018 plaatste het CBS een artikel waaruit bleek dat in het vierde kwartaal van 2018, een kwart van de bedrijven een tekort aan personeel had.
 
Lees het hele artikel >


Het is nLineaal en potloododig om aandacht voor mensen zo hoog mogelijk in de organisatie te verankeren

Een belangrijke constatering die werd gedaan door bestuurders omtrent de waarde van werk. Leiders hebben hier een essentiële rol in te vervullen.
 
Lees het hele artikel >


Van diversiteit Handen met een computeronderdeel naar inclusie

Hierover schreven wij vorig jaar een artikel voor ons boek: ‘de waarde van werk.’ Diversiteit is een breed gedragen prioriteit. Maar hoe implementeer je dat in de praktijk?
 
Lees het hele artikel >


RobotRobothand schudt mensenhandisering: kans of bedreiging? - Bouw

Wereldwijd verandert de arbeidsmarkt. Door de komst van robots gaat werk zoals we het nu kennen ook veranderen. Artikel over de bouw
 
Lees het hele artikel (pdf) >

RoboRobothand schudt mensenhandtisering: kans of bedreiging? - Zorg

Wereldwijd verandert de arbeidsmarkt. Door de komst van robots gaat werk zoals we het nu kennen ook veranderen. Artikel over de zorg
 
Lees het hele artikel (pdf) >


RobotiRobothand schudt mensenhandsering: kans of bedreiging? - Onderwijs

Wereldwijd verandert de arbeidsmarkt. Door de komst van robots gaat werk zoals we het nu kennen ook veranderen. Artikel over het onderwijs.
 
Lees het hele artikel (pdf) >


Op een Fietsduurzame en sociale manier ondernemen

Nick Vreeswijk, operationeel directeur en mede-eigenaar van Fietskoeriers.nl en Cycloon, kiest voor een sociale en duurzame koers van zijn bedrijf.
 
Lees het hele artikel (pdf) >


WaarderHanden schuddening gaat veel verder dan loon

Dan Ariely, gedragseconoom, heeft een interessante TED-talk gehouden over wat nou precies maakt dat we ons prettig voelen over ons werk.
 
Lees het hele artikel (pdf) >


De ongeHanden typen op een laptoplijkheid in lonen tussen mannen en vrouwen tastbaar gemaakt

Als we het hebben over de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen worden er direct veel haken en ogen opgeworpen.
 
Lees het hele artikel (pdf) >


Als klaSchrijvende handennten oppermachtige werkgevers worden

Met de opkomst van de platformeconomie gooien we steeds meer regels over het beoordelen en organiseren van werk over boord, zo blijkt uit een artikel dat in The Verge verscheen.
 
Lees het hele artikel (pdf) >


Interviews

Dick Hordijk

Dick Hordijk
CEO Koninklijke Agrifirm Group

"De toekomst voor de volgende generatie veiligstellen"

Lees het hele interview >

Neldes Hovestad

Neldes Hovestad
VP Operations Dow Benelux

"Laten we weer echt luisteren naar mensen"

Lees het hele interview >

Paul de Beer

Paul de Beer
Hoogleraar UvA

"Tijd voor herbezinning over de waarde van niet-betaald werk"
 
Lees het hele interview (pdf) >
Lees het hele interview (online) > 

Pier Eringa

Pier Eringa
President-directeur ProRail

"Resultaat leidt tot motivatie"

 
Lees het hele interview (pdf) >
Lees het hele interview (online) >

Rob van Wingerden

Rob van Wingerden
CEO Koninklijke BAM Groep

"Wat doen we als we straks allemaal vrij zijn?"
 
Lees het hele interview (pdf) >
Lees het hele interview (online) >

Ton Heerts

Ton Heerts
Voorzitter MBO-raad

"Ieder mens wil in beginsel ergens bij horen"

 Lees het hele interview (pdf) >

Ton Wilthagen

Ton Wilthagen
Hoogleraar Tilburg University

"Het systeem onder de arbeidsmarkt fundamenteel veranderen"
 
Lees het hele interview (pdf) >

Aukje Nauta

Aukje Nauta
Hoogleraar Universiteit Leiden

"Het arbeidscontract zien als een psychologisch contract"
 
Lees het hele interview (pdf) >

Barbara Baarsma

Barbara Baarsma
Econome

“Betaald werk helpt om van betekenis te zijn”
 
Lees het hele interview (pdf) >
Lees het hele interview (online) >

Bas Haring

Bas Haring
Hoogleraar Universiteit Leiden

"De voorraad aan werk is oneindig"

 
Lees het hele interview (pdf) >
Lees het hele interview (online) >

Ernst Hirsch Ballin

Ernst Hirsch Ballin
Hoogleraar Tilburg University

"De waarde van werk schuilt in waardigheid"
 
Lees het hele interview (pdf) >

Govert Buijs

Govert Buijs
Politiek filosoof

"De kern van de economie is het uitruilen van creativiteit"
 
Lees het hele interview (pdf) >

Ibo van de Poel

Ibo van de Poel
Hoogleraar Universiteit Delft

"Het valt nog niet mee om een computer te zijn"

Lees het hele interview (pdf) >

Jaap van Muijen

Jaap van Muijen
Hoogleraar Nyenrode Business Universiteit

"Leren inzien dat het leven uit meer bestaat dan betaald werk"
 
Lees het hele interview (pdf) >

John Kauffeld

John Kauffeld
Voorzitter Raad van Bestuur Esperia

"Zo maken we werk op een nieuwe manier bijzonder"
 
Lees het hele interview (pdf) >
Lees het hele interview (online) >

Leo Witvliet

Leo Witvliet
Hoogleraar Nyenrode Business Universiteit

"Komen tot een herverdeling van werk en inkomen"
 
Lees het hele interview (pdf) >
Lees het hele interview (online) >

Lex Heerma

Lex Heerma van Voss
Hoogleraar Universiteit Utrecht

"Uitgestorven beroepen gaan in de revival"
 
Lees het hele interview (pdf) >

Martin van Rijn

Martin van Rijn
Bestuursvoorzitter Reinier Haga Groep

"Kille technologie maakt warme zorg mogelijk"
 
Lees het hele interview (pdf) >
Lees het hele interview (online) >

Mijntje Luckerath

Mijntje Lückerath
Hoogleraar Tilburg University

"Diversiteit stimuleert innovatie en wendbaarheid"
 
Lees het hele interview (pdf) >

Jurrien Koops en Raymond Puts

Jurrien Koops en Raymond Puts
CEO USG People en Directeur ABU

"Iedere werkende z’n eigen impresario"
 
Lees het hele interview (pdf) >
Naar het hele interview (online) >


Rene ten Bos

René ten Bos
Denker des vaderlands

"We moeten leren dat niet-werken erbij hoort"
 
Lees het hele interview (pdf) >
Lees het hele interview (online) >