De Kamer

Ontwikkelingen op bestuurlijk, economisch en maatschappelijk niveau volgen elkaar in hoog tempo op. Wij ervaren zelf en bij onze klanten de gevolgen van deze veranderingen aan den lijve.
Passend bij onze coöperatieve wortels, hebben wij in 2013 het initiatief genomen om de krachten van grootzakelijke bestuurders te verenigen in De Kamer. Met als doel om samen verder te kijken naar zakelijk Nederland.


Thema 2022-2023: Beschaving in Balans III
Thema 2021: Beschaving in Balans II

Thema 2020: Beschaving in Balans
Thema 2019: Waarde van Werk
Thema 2018: Waarde van Werk
Thema 2017: Aandacht voor Samen
Thema 2016: De Versnelde Beweging
Thema 2015: 2025
Thema 2014: Leiders

Thema 2022-2023: Beschaving in Balans III

In het derde boek in deze reeks Beschaving in Balans komen bestuurders aan het woord over hun kantelpunten: momenten van omslag en inkeer. De wereld om ons heen verandert snel en gebeurtenissen zoals de oorlog in Oekraïne en de steeds meer zichtbaar wordende klimaatcrisis dragen daaraan bij. Er is een groeiend ongemak in de samenleving. Hebben we het kantelpunt bereikt? 

Tegelijkertijd merkten we juist tijdens het samenstellen van dit boek dat het besef dat er iets moet gebeuren steeds breder leeft. Er staan bestuurders op die dingen echt anders willen doen. Het kantelpunt van dit boek kan dan ook op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Is de tijd op? Of is het juist een teken van hoop? 

Wij hopen dat de verschillende interviews, prikkelende essays en verdiepende artikelen helpen om een antwoord te vinden op die vraag. 

Thema 2021: Beschaving in Balans II

Ook in 2021 stond in De Kamer het thema Beschaving in Balans centraal. Waar in het eerste jaar de verkenning op het thema plaatsvond, hebben we in 2021 de verdieping gezocht. We gingen in gesprek over de verschillende denkwijzen die we kunnen, en misschien wel moeten, doorbreken of juist aanmeten. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer: anders kijken naar financiële groei, de strijd aangaan met de systemen in ons brein die verandering tegenhouden en denken in generaties in plaats van kwartaalcijfers. In het boek Beschaving in Balans II bundelen we interviews met bestuurders, artikelen, essays en prikkelende brieven van verschillende generaties.

Thema 2020: Beschaving in Balans

Beschaving in Balans was in 2020 ons centrale thema in De Kamer. Een zoektocht naar evenwicht tussen ecologie en economie en tussen welvaart en welzijn. We merken om ons heen dat het thema Beschaving in Balans relevanter is dan ooit. Van een gezondheidscrisis ontwikkelde corona zich tot een economische en sociale crisis. Het virus versterkte bepaalde trends en maakte knelpunten beter zichtbaar. De noodzaak om op zoek te gaan naar een nieuwe balans is daarmee urgenter dan ooit. Tegelijkertijd leerde corona ons ook dat verandering mogelijk is. Vaste patronen werden door de beperkingen doorbroken.  In ons boek presenteren we verschillende bijdragen die allemaal op een eigen manier ingaan op de zoektocht naar balans.

Thema 2019: Waarde van Werk

Na de verkenning van de Waarde van Werk in 2018 constateerden we dat het een thema met veel impact is voor de toekomst en dat het diverse onderwerpen in zich heeft die riepen om meer verdieping. Afgelopen jaar stond de Kamer dan ook in het teken van de vraag hoe werk zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Lees er alles over in onze dossiers en het boek ‘Perspectief op Werk’.

Thema 2018: Waarde van Werk

In 2018 staat het thema De Waarde van Werk centraal. De optelsom van digitalisering, verduurzaming, globalisering, verstedelijking en demografie heeft grote invloed op de kurk waar onze moderne manier van leven op is gebaseerd: arbeid. We zien het belang en de invulling van arbeid fundamenteel veranderen en de rol van de mens daarin ook. In de Kamerbijeenkomsten die we organiseerden, werden door de deelnemers interessante perspectieven geschetst. Dit leidde tot verrassende inzichten die we graag delen.

Cover boek Waarde van Werk

Boek en kamerdossiers


Thema 2017: Aandacht voor Samen

Vanaf de start van 2017 stond het thema Aandacht voor samen centraal binnen De Kamer. Dit vanuit een urgente oproep van bestuurders om het gevoel van gezamenlijkheid en verbinding in onze samenleving vast te houden. Het thema hebben we samen met bestuurders vanuit meerdere invalshoeken verkend en uitgediept in bijeenkomsten, interviews en onderzoeken. Dit heeft vele inzichten en perspectieven opgeleverd over onder meer de sociale cohesie, inclusie en solidariteit in onze samenleving, de maatschappelijke rol van BV Nederland en de kansen en uitdagingen die bestuurders zien.

Thema 2016: De Versnelde Beweging

In 2025 gaat het goed in Nederland. Het land en z’n bewoners zijn tevreden en we zijn een voorbeeld voor veel andere landen. Wat is daartoe in 2016 in gang gezet of versneld? Waar is in 2016 besloten mee te stoppen? Deze vragen staan centraal in 26 boeiende gesprekken over de toekomst van Nederland.

Thema 2014: Leiders

In 2014 publiceerden we het boek Leiders. Een bundeling van 35 interviews met topbestuurders van ondernemingen, brancheorganisaties en semipublieke organisaties. Het levert een groot aantal inspirerende visies op over onder meer de flexibilisering van arbeid en pensioen, het belang van de export, de noodzaak tot verduurzaming, de vastgoedproblematiek, samenwerking met kennisinstituten en overheid, de rol van het mkb en het onderwijs.

Thema 2014: Leiders

In 2014 publiceerden we het boek Leiders. Een bundeling van 35 interviews met topbestuurders van ondernemingen, brancheorganisaties en semipublieke organisaties. Het levert een groot aantal inspirerende visies op over onder meer de flexibilisering van arbeid en pensioen, het belang van de export, de noodzaak tot verduurzaming, de vastgoedproblematiek, samenwerking met kennisinstituten en overheid, de rol van het mkb en het onderwijs.