De Kamer

Ontwikkelingen op bestuurlijk, economisch en maatschappelijk niveau volgen elkaar in hoog tempo op. Wij ervaren zelf en bij onze klanten de gevolgen van deze veranderingen aan den lijve.
Passend bij onze coöperatieve wortels, hebben wij in 2013 het initiatief genomen om de krachten van grootzakelijke bestuurders te verenigen in De Kamer. Met als doel om samen verder te kijken naar zakelijk Nederland.


Thema 2018: Waarde van Werk
Thema 2017: Aandacht voor Samen
Thema 2016: De Versnelde Beweging
Thema 2015: 2025
Thema 2014: Leiders
 

Thema 2018: Waarde van Werk

In 2018 staat het thema De Waarde van Werk centraal. De optelsom van digitalisering, verduurzaming, globalisering, verstedelijking en demografie heeft grote invloed op de kurk waar onze moderne manier van leven op is gebaseerd: arbeid. We zien het belang en de invulling van arbeid fundamenteel veranderen en de rol van de mens daarin ook. In de Kamerbijeenkomsten die we organiseerden, werden door de deelnemers interessante perspectieven geschetst. Dit leidde tot verrassende inzichten die we graag delen. 
 

Thema 2017: Aandacht voor Samen

Vanaf de start van 2017 stond het thema Aandacht voor samen centraal binnen De Kamer. Dit vanuit een urgente oproep van bestuurders om het gevoel van gezamenlijkheid en verbinding in onze samenleving vast te houden. Het thema hebben we samen met bestuurders vanuit meerdere invalshoeken verkend en uitgediept in bijeenkomsten, interviews en onderzoeken. Dit heeft vele inzichten en perspectieven opgeleverd over onder meer de sociale cohesie, inclusie en solidariteit in onze samenleving, de maatschappelijke rol van BV Nederland en de kansen en uitdagingen die bestuurders zien.

 

Thema 2016: De Versnelde Beweging

In 2025 gaat het goed in Nederland. Het land en z’n bewoners zijn tevreden en we zijn een voorbeeld voor veel andere landen. Wat is daartoe in 2016 in gang gezet of versneld? Waar is in 2016 besloten mee te stoppen? Deze vragen staan centraal in 26 boeiende gesprekken over de toekomst van Nederland.
 

Thema 2014: Leiders

In 2014 publiceerden we het boek Leiders. Een bundeling van 35 interviews met topbestuurders van ondernemingen, brancheorganisaties en semipublieke organisaties. Het levert een groot aantal inspirerende visies op over onder meer de flexibilisering van arbeid en pensioen, het belang van de export, de noodzaak tot verduurzaming, de vastgoedproblematiek, samenwerking met kennisinstituten en overheid, de rol van het mkb en het onderwijs.