Over de Kamer

Ontwikkelingen op economisch en maatschappelijk niveau volgen elkaar in hoog tempo op. Veranderingen zijn voor ons en onze klanten aan de orde van de dag. Passend bij onze coöperatieve wortels, hebben wij in 2013 het initiatief genomen om de krachten van grootzakelijke bestuurders te verenigen in  De Kamer, met als doel om samen verder te kijken naar de toekomst Nederland. In uiteenlopende Kamerbijeenkomsten delen genodigden hun visies, worstelingen en perspectieven. Naast bijeenkomsten verbindt De Kamer deelnemers via publicaties en interviews. De inzichten die we opdoen, geven we door. Zo inspireren we elkaar én zakelijk Nederland.

Beschaving in Balans

De welvaart is de afgelopen eeuw sterk gestegen. De armoede is over de hele linie afgenomen. We leven langer en gezonder. We stellen onszelf echter steeds vaker de vraag tegen welke prijs we dit doen. De noodzaak voor een nieuw evenwicht groeit. De verdeling van welvaart en welzijn tussen mensen raakt in toenemende mate uit balans en we raken het ecologische plafond van onze aarde. De toekomst vraagt om herbezinning in de manier waarop we samen willen werken en leven. Dat vraagt vandaag keuzes te maken voor de wereld van morgen. 

Aflevering 3 Podcast Het Kamergesprek

In Het Kamergesprek delen bestuurders van grootzakelijk Nederland hun visie over actuele maatschappelijke thema’s. 

In deze derde aflevering van Het Kamergesprek buigt Marijke Roskam zich met Bertine Lahuis (voorzitter Raad van Bestuur van het Radboudumc) en Ron Steenkuijl (directeur Corporate Affairs van ADG dienstengroep) over de vraag: Heeft de coronacrisis ons nieuwe inzichten opgeleverd over wat cruciale beroepen zijn?

Voor Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing is het duidelijk: “Het begrip ‘cruciale beroepen’ is een fictie want nutteloos werk bestaat niet.”

Geïnspireerd door een essay dat Stalsing speciaal voor De Kamer geschreven heeft, spreken ze over cruciale beroepen en de waarde van werk.

Beluister de podcast: 

Aflevering 2 Podcast Het Kamergesprek

‘Om de weg terug te vinden van homo economicus naar mens, moeten we ervoor zorgen dat Welvaart, Welzijn en Welbevinden met elkaar in balans komen.’ stelt aanjager van de betekeniseconomie Kees Klomp. In deze tweede aflevering van de podcast Het Kamergesprek staat het thema De waarde van een maatschappelijke purpose centraal. Wat is de rol van een maatschappelijke purpose in tijden van crisis?  

Mede aan de hand van een essay van Klomp gaat Marijke Roskam samen met Resi Becker (directeur Mail Nederland van PostNL) en Wieger Droogh (CEO van SUEZ Nederland) het gesprek aan over purpose.

Beluister de podcast: 

Aflevering 1 Podcast Het Kamergesprek

‘Een goede leider creëert ruimte voor verandering door te luisteren naar wat anderen zeggen en hierbij verschillende perspectieven te betrekken,’ aldus FD-columnist Maartje Laterveer.

In deze eerste aflevering van de Podcast Het Kamergesprek spreekt Marijke Roskam met Willem van Duin (voorzitter van de raad van bestuur van Achmea) en Pier Eringa (CEO van Transdev Nederland). Geïnspireerd door een essay van Laterveer gaan ze op zoek naar een antwoord op de vraag: Welke lessen kunnen leiders uit een crisis halen?

Beluister de podcast: