Over de Kamer

Ontwikkelingen op economisch en maatschappelijk niveau volgen elkaar in hoog tempo op. Veranderingen zijn voor ons en onze klanten aan de orde van de dag. Passend bij onze coöperatieve wortels, hebben wij in 2013 het initiatief genomen om de krachten van grootzakelijke bestuurders te verenigen in  De Kamer, met als doel om samen verder te kijken naar de toekomst Nederland. In uiteenlopende Kamerbijeenkomsten delen genodigden hun visies, worstelingen en perspectieven. Naast bijeenkomsten verbindt De Kamer deelnemers via publicaties en interviews. De inzichten die we opdoen, geven we door. Zo inspireren we elkaar én zakelijk Nederland.

Beschaving in Balans

De welvaart is de afgelopen eeuw sterk gestegen. De armoede is over de hele linie afgenomen. We leven langer en gezonder. We stellen onszelf echter steeds vaker de vraag tegen welke prijs we dit doen. De noodzaak voor een nieuw evenwicht groeit. De verdeling van welvaart en welzijn tussen mensen raakt in toenemende mate uit balans en we raken het ecologische plafond van onze aarde. De toekomst vraagt om herbezinning in de manier waarop we samen willen werken en leven. Dat vraagt vandaag keuzes te maken voor de wereld van morgen. 

Aflevering Podcast 7 Het Kamergesprek

Voorbij economische groei als de heilige graal?

In de podcast Het Kamergesprek delen bestuurders van grootzakelijk Nederland hun visie over actuele maatschappelijke thema’s.

In aflevering 7 spreekt Coen Boogaart (managing partner EY Nederland – op persoonlijke titel) met Marijke Roskam over de focus op economische groei bij het meten van succes. Er ontstaan steeds meer nieuwe vormen om succes te meten. Hoe realistisch zijn deze nieuwe meetmethoden? En vormen ze een volwaardig alternatief om de waarde van een bedrijf te meten?

Het artikel Voorbij groei als de heilige graal vormt het uitgangspunt van het gesprek. Daarin wordt een aantal alternatieve meetmethoden besproken, zoals integrated reporting, true value en true pricing.

 “Uiteindelijk heb je waarde nodig om te kunnen investeren.” Coen Boogaart
 

Beluister de podcast: 

Aflevering Podcast 6 Het Kamergesprek

Hoe kunnen we goede voorouders zijn?

In deze aflevering gaan Job Dura (voorzitter raad van bestuur Dura Vermeer Group) en Marijke Roskam het gesprek aan over nadenken in generaties. Hoe kunnen we meer aandacht besteden aan de lange termijn in een tijd waarin kortetermijndoelen de norm lijken? Wat kunnen we daarbij leren van familiebedrijven, waar de ene generatie de weg bereidt voor de volgende? 

Dura en Roskam laten zich inspireren door het essay Nadenken in generaties van Jeroen Smit. Hij ziet voor ondernemers een belangrijke rol weggelegd bij het aangaan van de grote uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering en de groeiende kloof tussen arm en rijk. 

“Juist bij onderwerpen als duurzaamheid, digitalisering en het nieuwe werken betrekken we de jonge generatie binnen ons bedrijf.” Job Dura
 

Beluister de podcast: 

Aflevering Podcast 5 Het Kamergesprek

Wat betekent groeiende ongelijkheid voor een beschaving in balans?

In deze aflevering gaan Marry de Gaay Fortman (advocaat en partner Houthoff) en Bram Bosveld (oprichter YoungCapital) onder leiding van Marijke Roskam het gesprek aan over de vraag wat de groeiende ongelijkheid in de samenleving betekent voor een beschaving in balans. Hoeveel ongelijkheid is verantwoord? Wie kan waar iets aan doen? En welk mensbeeld vraagt dit?

Ze laten zich inspireren door Ingrid Robeyns, econoom en hoogleraar Ethiek van Instellingen, die ook aanschuift bij het gesprek. Robeyns pleit voor een rijkdomsgrens: “Mensen die hebben gestudeerd en het materieel goed hebben, denken dat het hun eigen verdienste is. Daar stel ik vanuit de ethiek mijn vraagtekens bij. Bepaalde ongelijkheid is gerechtvaardigd, maar er zou een bovengrens aan moeten zitten.”

Beluister de podcast: 

Aflevering 4 Podcast Het Kamergesprek

Welke lessen kunnen we trekken uit de coronacrisis? Volgens organisatieadviseur Oscar David laat een crisis zien welke maatschappelijke veranderingen onze samenleving te wachten staat: “Het is duidelijk dat online verkeer gaat toenemen, maar het maakt ook duidelijk dat we ons bewust zijn van de waarde van simpel menselijk contact.”

In deze vierde aflevering van Het Kamergeprek gaat Marijke Roskam in gesprek met Pieter Elbers (president-directeur van KLM) en Allard Castelein (CEO van de Rotterdamse Haven) over de lessen die ze geleerd hebben van de coronacrisis en het type leiderschap dat er de komende tijd nodig is, nu de uitweg uit deze pandemie langzaam maar zeker in zicht komt. 

Beluister de podcast: 

Aflevering 3 Podcast Het Kamergesprek

In deze derde aflevering van Het Kamergesprek buigt Marijke Roskam zich met Bertine Lahuis (voorzitter Raad van Bestuur van het Radboudumc) en Ron Steenkuijl (directeur Corporate Affairs van ADG dienstengroep) over de vraag: Heeft de coronacrisis ons nieuwe inzichten opgeleverd over wat cruciale beroepen zijn?

Voor Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing is het duidelijk: “Het begrip ‘cruciale beroepen’ is een fictie want nutteloos werk bestaat niet.”

Geïnspireerd door een essay dat Stalsing speciaal voor De Kamer geschreven heeft, spreken ze over cruciale beroepen en de waarde van werk.

Beluister de podcast: 

Aflevering 2 Podcast Het Kamergesprek

‘Om de weg terug te vinden van homo economicus naar mens, moeten we ervoor zorgen dat Welvaart, Welzijn en Welbevinden met elkaar in balans komen.’ stelt aanjager van de betekeniseconomie Kees Klomp. In deze tweede aflevering van de podcast Het Kamergesprek staat het thema De waarde van een maatschappelijke purpose centraal. Wat is de rol van een maatschappelijke purpose in tijden van crisis?  

Mede aan de hand van een essay van Klomp gaat Marijke Roskam samen met Resi Becker (directeur Mail Nederland van PostNL) en Wieger Droogh (CEO van SUEZ Nederland) het gesprek aan over purpose.

Beluister de podcast: 

Aflevering 1 Podcast Het Kamergesprek

‘Een goede leider creëert ruimte voor verandering door te luisteren naar wat anderen zeggen en hierbij verschillende perspectieven te betrekken,’ aldus FD-columnist Maartje Laterveer.

In deze eerste aflevering van de Podcast Het Kamergesprek spreekt Marijke Roskam met Willem van Duin (voorzitter van de raad van bestuur van Achmea) en Pier Eringa (CEO van Transdev Nederland). Geïnspireerd door een essay van Laterveer gaan ze op zoek naar een antwoord op de vraag: Welke lessen kunnen leiders uit een crisis halen?

Beluister de podcast: