Over de Kamer

Ontwikkelingen op economisch en maatschappelijk niveau volgen elkaar in hoog tempo op. Veranderingen zijn voor ons en onze klanten aan de orde van de dag. Passend bij onze co√∂peratieve wortels, hebben wij in 2013 het initiatief genomen om de krachten van grootzakelijke bestuurders te verenigen in  De Kamer, met als doel om samen verder te kijken naar de toekomst Nederland. In uiteenlopende Kamerbijeenkomsten delen genodigden hun visies, worstelingen en perspectieven. Naast bijeenkomsten verbindt De Kamer deelnemers via publicaties en interviews. De inzichten die we opdoen, geven we door. Zo inspireren we elkaar √©n zakelijk Nederland.

Beschaving in Balans

De welvaart is de afgelopen eeuw sterk gestegen. De armoede is over de hele linie afgenomen. We leven langer en gezonder. We stellen onszelf echter steeds vaker de vraag tegen welke prijs we dit doen. De noodzaak voor een nieuw evenwicht groeit. De verdeling van welvaart en welzijn tussen mensen raakt in toenemende mate uit balans en we raken het ecologische plafond van onze aarde. De toekomst vraagt om herbezinning in de manier waarop we samen willen werken en leven. Dat vraagt vandaag keuzes te maken voor de wereld van morgen. 

Podcast: Het Kamergesprek

Als de Covid-19-pandemie ons iets heeft geleerd, dan is het wel hoe kwetsbaar onze maatschappij is. Uit vele gesprekken met bestuurders is ons gebleken dat er daarom nu meer dan ooit behoefte is aan verdieping en reflectie op maatschappelijke thema’s. Vandaar dat we vanuit De Kamer hebben besloten om via een serie podcasts aan deze behoefte te voldoen. 

Met gepaste trots presenteren we u hierbij de eerste aflevering van de podcast Het Kamergesprek. 

Het Kamergesprek is onderdeel van De Kamer van Achmea: een initiatief met als doel om bestuurders van grootzakelijke organisaties met elkaar te verbinden op maatschappelijke thema’s. In 2020 staat het thema Beschaving in Balans centraal in De Kamer. We gaan op zoek naar een nieuwe balans tussen ecologie en economie, maar ook naar het evenwicht in de verdeling van welvaart en welzijn tussen mensen. Het coronavirus is in zekere zin een wake-upcall, of heeft tenminste de urgentie van het onderwerp scherper gemaakt. De lens van corona vergroot bepaalde knelpunten uit en brengt onderwerpen aan het licht die voorheen minder zichtbaar waren. 

In deze eerste aflevering van Het kamergesprek staat het thema Leiderschap in tijden van crisis centraal. Marijke Roskam gaat samen met Willem van Duin (voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea) en Pier Eringa (CEO van Transdev Nederland) het gesprek aan over leiderschap, mede aan de hand van een essay van journalist, schrijfster en FD-columnist Maartje Laterveer. 

Met deze podcast hopen we u te inspireren en u aan het denken te zetten over wat leiderschap voor u betekent.

Beluister de podcast: