Ieder jaar voert Achmea ongeveer 3.000 gebruikte laptops af. Maar deze belanden niet op de schroothoop – zij krijgen een tweede leven. Ook op deze manier dragen we bij aan een duurzame wereld. Oók kleine beetjes helpen.

Bij Achmea werken we aan een ambitieus duurzaamheidsplan dat leidt naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Daarbij kijken we naar duurzame inkoop van producten en materialen. Maar óók naar een duurzame afvoer van onze producten. We willen niet alleen circulaire producten inkopen, we willen zelf ook actief bijdragen aan de circulaire economie met producten die we al in huis hebben. Daarom werkt Achmea IT samen met leveranciers die hieraan bijdragen.

Jaarlijks voeren wij vanuit Achmea ongeveer 3.000 laptops af

Deze hebben dan een leeftijd bereikt dat ze niet meer voldoen. Of de laptops zijn beschadigd en zijn niet meer te repareren. Sinds 2020 werkt Achmea samen met SiSo. Zij voeren de afgeschreven hardware af. In de afgelopen 4 jaar heeft SiSo in samenwerking met RoyalHaskoningDHV en TU Delft gewerkt aan een circulair model voor ICT- hardware. Op deze manier is onze ICT-apparatuur nog van waarde voor anderen. Het kan ofwel worden hergebruikt om andere mensen of organisaties te laten profiteren. Denk aan opgeknapte laptops die bruikbaar zijn voor onderwijs in Afrika. Als de apparatuur in z’n geheel niet meer bruikbaar is, dan worden de materialen uit de apparatuur gerecycleerd. Een laptop wordt dan ‘ontleed’ en materialen worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Op deze manier krijgt 98% van de ingeleverde apparatuur weer een tweede leven, slechts 2% is echt restafval.

Veilig en verantwoord recyclen

De door SiSo ontwikkelde Track & Trace App Logit is de basis voor het vastleggen van een gesloten kringloop van elektronica zoals laptops, computers en telefoons. Een gecontroleerde gesloten kringloop houdt in dat de apparaten zo lang mogelijk worden hergebruikt en daarna netjes worden gerecycled. Het zorgt ervoor dat het vooral op een veilige manier gebeurt; alle data wordt verwijderd waardoor datalekken zijn uitgesloten.