Zo doen we dat

Achmea heeft diversiteitsdoelstellingen op gender (m/v), culturele diversiteit en doelstellingen om met mensen met afstand tot de samenleving een kans bieden (Prestatieladder Socialer Ondernemen/ PSO).

Commitment op genderdiversiteit

Achmea is, samen met een aantal andere grote werkgevers, een van de vele ondertekenaars van de charter Talent naar de Top en Diversiteit in Bedrijf. Daarmee hebben we ons gecommitteerd aan het voeren van een effectieve aanpak om het aantal vrouwen in de top op een duurzame wijze te vergroten. We doen mee aan de jaarlijkse monitor (een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar genderdiversiteit bij de charterondertekenaars). Groei is alleen mogelijk als we blijvend aandacht hebben voor genderdiversiteit.

Achmea vindt het belangrijk dat de verhouding tussen mannen en vrouwen in de top en subtop van het bedrijf beter verdeeld is. Wij definiëren daarbij topmanagement als RvB, Directieraad en Senior management. In 2023 is het aandeel vrouwen binnen het topmanagement 32% (doel voor 2023: 32%). Het aandeel vrouwen in de subtop is 31%.

Onze recent geformuleerde doelstelling voor 2025 voor de verhouding man/vrouw in top en subtop is minimaal 35% vrouw en minimaal 35% man.

Verdeling mannen en vrouwen bij Achmea op 31-12-2023


Man 

Vrouw   
2023 2022 2023  2022  2023 
RvC  63%  63%  37% 37%
RvB 50% 50%  50%  50% 
Directieraad / Sr. Management 68% 70%  32%  30% 
Schalen J-K 69%  70%  31%  30% 
Totaal Achmea 48% 53%  52%  47%