Welke betekenis geven we aan de woorden inclusie, diversiteit en gelijkwaardigheid?

Inclusie verwijst naar het creëren van een werkomgeving waarin alle medewerkers zich welkom, gewaardeerd en betrokken voelen, ongeacht hun achtergrond, identiteit of ervaringen.

Diversiteit omvat alle unieke kenmerken die mensen met zich meebrengen, zoals ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, religie, nationaliteit en nog veel meer. Het gaat erom verschillen te erkennen en te waarderen.

Gelijkwaardigheid betekent dat alle medewerkers gelijke kansen en behandeling verdienen, zonder enige vorm van discriminatie of vooroordeel.

Belang van Inclusie

Inclusie is een katalysator voor diversiteit. Als divers talent zich voldoende erkend en thuis voelt, zal zij vaker blijven. Als het gevoel er is dat je je moet aanpassen aan de meerderheid, en dus niet jezelf mag zijn, wordt de vertrekkans groter of stijgt de kans op uitval. In dat geval zijn inspanningen en uitgaven op het gebied van het aantrekken en behouden van divers talent, niet duurzaam.

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid betekent dat iedereen mee kan doen en toegang heeft tot gelijke kansen. Hierdoor kunnen medewerkers hun volledige potentieel bereiken en benutten, floreert innovatie, zijn verschillende overtuigingen en waarden geïntegreerd en is ieders bijdrage van gelijke of even grote waarde.