Bewustwording en empoweren

We werken continu aan bewustwording door regelmatig in- en extern te communiceren over (gender)diversiteit, rolmodellen en door events te organiseren voor medewerkers. Achmea is waar mogelijk host van bijeenkomsten over diversiteit.

In 2022 was Achmea host voor een event van 'Talent naar de Top' met als thema Inclusie. Naast maatregelen voor de organisatie werken we ook aan het vergroten van het aantal vrouwen in de top door vrouwen met ambitie verschillende mogelijkheden te bieden. Denk daarbij aan interne events over diversiteit en inclusief leiderschap. Ook is er een mentorprogramma om de doorstroom van vrouwen naar seniorfuncties te vergroten. Daarnaast zijn wij o.a. partner van de Refugee Talent Hub. We zijn lid van externe netwerken als Women in Financial Services en Vrouwen in institutionele Pensioenen.