Onze aanpak

Ons 5 stappen proces

Achmea volgt een vijf stappen proces bij het in de praktijk brengen van het MVB-beleid. Bij iedere stap horen beloften. Om deze beloften waar te maken zetten wij per stap diverse instrumenten in.

Klik op de stappen hieronder om meer te weten te komen over de instrumenten die Achmea inzet om haar MVB ambities waar te maken.

Meten

Wij willen weten wat er zich op maatschappelijk gebied afspeelt in onze beleggingsportefeuille. Daarom is het startpunt van ons MVB proces het meten van de maatschappelijke risico’s en impact. We meten de CO2-voetafdruk van onze beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties, de energielabels van onze vastgoed- en hypotheekportefeuille en we screenen en monitoren onze portefeuille op (mogelijke) negatieve impact. Dit laatste doen we aan de hand van internationale normen, zoals het UN Global Compact, de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles. Ook zijn we continue aan het werk om meer inzicht in onze portefeuille te krijgen.  

Normen stellen

Wij sluiten onverantwoorde activiteiten uit van beleggingen en reduceren negatieve impact. Achmea kiest ervoor om beleggingen uit te sluiten indien deze indruisen tegen algemene maatschappelijke normen en onze eigen overtuigingen en er geen verwachting bestaat op verbetering hiervan. Sommige economische activiteiten passen per definitie niet bij Achmea, zoals tabak, controversiële wapens en zeer vervuilende fossiele brandstoffen. Ook beleggen we per definitie niet in landen en bedrijven die structureel internationale standaarden schenden.

Het beleid op uitsluitingen en de actuele uitsluitingen lijst kun u vinden op deze pagina.

Beïnvloeden

Hoewel bedrijven die worden uitgesloten van belegging dit op de lange termijn wellicht gaan merken (en daarmee door de markt worden gedwongen hun activiteiten aan te passen), levert dit op de korte- of middellange termijn geen direct effect op in de reële economie. Om dat wel te bereiken oefent Achmea op verschillende manieren invloed uit op het beleid van de bedrijven waarin wordt belegd. Het liefst zoeken wij samen met de bedrijven in onze portefeuille naar een oplossing voor maatschappelijke misstanden. Wij zijn er van overtuigd dat dit lange termijn waardecreatie bevordert bij de ondernemingen waarin wij beleggen.

Via een uitgebreid dialoogprogramma (engagement) met bedrijven waar wij maatschappelijke uitdagingen constateren en door het bezoeken van aandeelhoudersvergaderingen waar wij stemmen daar volgens onze richtlijnen geven wij invulling aan ons MVB-beleid. Ook gaan wij in overleg over (de toepassing van) het MVB-beleid met de dienstverleners die ons beleggingsbeleid uitvoeren, zoals asset managers. Bij het verstrekken van hypotheekleningen faciliteren en stimuleren wij onze klanten bij het verduurzamen van hun woning.

Meer informatie over engagement en stemmen vindt u hier.

Impact maken

Waar de vorige stappen vooral gericht zijn op het vermijden of reduceren van negatieve impact, draaien we het in deze stap om. Een deel van onze beleggingen heeft als expliciet doel om, naast een verantwoord beleggingsresultaat, een positieve impact te maken op de omgeving. Wij zoeken gericht naar impact in de reële economie. In onze visie is impact maken pas echt als dit intentioneel en meetbaar is, zonder significante negatieve impact op andere maatschappelijke factoren. Impactbeleggingen worden toegepast binnen bestaande beleggingscategorieën waarmee de fundamentele en risico-rendementskarakteristieken van de impactbelegging vergelijkbaar zijn. Achmea streeft ernaar om waar mogelijk binnen iedere beleggingscategorie positieve impact te bereiken. De omvang van de impactbelegging is passend binnen de, conform regulier beleggingsproces vastgestelde, omvang van de betreffende beleggingscategorie en is afhankelijk van de beschikbare, relatieve, marktomvang van impactbeleggingen binnen deze beleggingscategorie.

Rapporteren

Op de website van Achmea vertellen wij uitgebreid wat wij doen. Hier staat ons beleid uitgelegd en zijn diverse documenten en rapportages te vinden, waaronder een halfjaarlijks MVB verslag, het jaarverslag, een statement met betrekking op de SFDR wetgeving en een verslag verantwoord en betrokken aandeelhouderschap. Ook wordt middels een online systeem inzicht geboden in het stemgedrag van Achmea.

Klik hier voor een overzicht van alle beschikbare documenten en verslagen.