Hoe vind ik goede en betrouwbare thuiszorg?

Lukt het niet meer om thuis alles zelf te doen? Heeft u hulp nodig bij het wassen en aankleden of bij huishoudelijke taken? Dan is het prettig als u zorg aan huis krijgt. Maar hoe vindt u een betrouwbare thuiszorgorganisatie?
De medewerkers van de thuiszorg kunnen u helpen bij uw persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld bij het douchen, aankleden en naar het toilet gaan. Ze kunnen ook helpen bij het innemen van medicijnen, ze kunnen injecties geven, ogen druppelen en een wond verzorgen. Een thuiszorgorganisatie is er ook voor huishoudelijke hulp.

Twee soorten thuiszorg

Er zijn twee vormen van thuiszorg: regulier en particulier.

 • Voor reguliere verzorging en verpleging thuis heeft u een indicatie nodig. Die kunt u krijgen via de wijkverpleegkundige. Uw zorgverzekeraar betaalt de reguliere verzorging en verpleging. Als u een organisatie kiest waarmee uw zorgverzekeraar geen contract heeft, kan het zijn dat u niet alles vergoed krijgt.
  Huishoudelijke hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Neem hiervoor contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente regelt een vergoeding voor huishoudelijke hulp.
 • Voor particuliere thuiszorg heeft u geen indicatie nodig. U regelt de zorg zelf. Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb), dan kunt u dit gebruiken om de rekening (gedeeltelijk) te betalen van zorg waarvoor dit pgb is bedoeld.

Zelf kiezen

Zijn er in uw omgeving meer organisaties voor thuiszorg? Dan mag u zelf kiezen bij welke organisatie u zorg afneemt. Elke organisatie moet voldoen aan de eisen voor kwaliteit die in de wet staan. Toch levert de ene organisatie betere zorg dan de andere. Hoe kiest u een goede en betrouwbare organisatie voor thuiszorg? Met de volgende tips lukt het.

Zelf zoeken

Ga naar Zorgkaart Nederland. Rechtsboven staat een vakje waarin u een zoekwoord kunt invullen. Typ daar ‘thuiszorg’ of ‘wijkverpleging’ en uw woonplaats of gemeente in. U ziet dan de organisaties die verzorging en verpleging aanbieden in uw buurt. Dit zijn organisaties voor reguliere en particuliere thuiszorg. U kunt ook de waardering en ervaringen van andere mensen lezen.

 • Zoekt u particuliere thuiszorg? Die vindt u ook op de site van Nationale Hulpgids of Per Saldo.
 • Heeft u familie of bekenden die thuiszorg krijgen? Vraag of ze tevreden zijn. Ervaringen van anderen kunnen helpen bij uw keuze. Bedenk hierbij wel dat ieders situatie anders is. Wat voor u belangrijk is, kan voor een ander minder belangrijk zijn. Bepaal dus goed voor uzelf waar u naar op zoek bent.
 • Vraag uw huisarts naar een organisatie die bij uw wensen past.

Checklist

Heeft u een thuiszorgorganisatie op het oog? De volgende checklist kan de keuze makkelijker maken.

 • Vergoedt uw zorgverzekeraar de zorg van deze organisatie? U ziet dat via de Zorgzoeker op de site van uw verzekeraar. Of neem contact op met de thuiszorgorganisatie om dit na te vragen.
 • Een organisatie voor thuiszorg kan zich aansluiten bij een branchevereniging. Dit is niet verplicht. Een branchevereniging zet zich in voor goede zorg, bijvoorbeeld door bij- en nascholing. De brancheverenigingen voor thuiszorg zijn ActiZ en Zorgthuisnl. U kunt op beide sites vinden welke thuiszorgorganisaties bij de branchevereniging zijn aangesloten.
 • Er bestaat een keurmerk voor thuiszorgorganisaties. Dit is het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Als u op dit keurmerk let, weet u dat de organisatie de zaken goed op orde heeft.
 • Misschien heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de organisatie bezocht. U kunt het rapport van dit bezoek dan inzien. Hierin staat wat goed gaat en wat beter kan. Ga naar Toezichtdocumenten en zoek naar de organisatie van uw keuze.

Vragen aan de wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige stelt vast welke zorg u precies nodig heeft. Zij komt bij u thuis voor een eerste gesprek. U kunt dan vertellen wat voor u belangrijk is. U kunt ook vragen stellen, zoals:

 • Welke zorg bieden jullie voor mijn ziekte of aandoening?
 • Krijg ik een vaste medewerker of komt er steeds iemand anders?
 • Is er bij ziekte of vakantie een vervanger?
 • Worden de afspraken die we maken vastgelegd? Waar kan ik die inzien?
 • Houdt de organisatie een zorgdossier bij? Kan ik dat ook zelf bekijken?
 • Hoe gaat de organisatie om met klachten?
 • Vraag iemand om bij het gesprek aanwezig te zijn. Twee horen meer dan één.

De Patiëntenfederatie heeft een folder met handige tips voor dit eerste gesprek met de wijkverpleegkundige.

Niet tevreden?

Bent u toch niet tevreden over de thuiszorgorganisatie die u heeft gekozen? Dan kunt u een aantal stappen zetten. Begin bij stap 1 en ga pas naar de volgende als uw probleem niet is opgelost.

 1. Praat met de medewerker die bij u thuiskomt. Misschien vindt u samen een oplossing.
 2. Neem contact op met de thuiszorgorganisatie. Leg uit wat er aan de hand is. Kan de organisatie helpen om het probleem op te lossen?
 3. Dien een klacht in. Elke thuiszorgorganisatie heeft een klachtenprocedure die u kunt volgen.
 4. Zoek een andere thuiszorgorganisatie. Dit is een grote stap, maar het geeft veel rust om zorg te krijgen van een organisatie die goed bij u past.