Klimaatadaptatie en -mitigatie

We willen onze klanten helpen om enerzijds de klimaatgerelateerde schade te beperken (adaptatie) en hen anderzijds te helpen hun CO₂-uitstoot te verkleinen (mitigatie).  
 

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptie betekent aanpassen aan klimaatverandering waardoor de weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering toeneemt. Het overstromingsrisico van niet-primaire waterkeringen is standaard gedekt op onze verzekeringen voor zowel particuliere en zakelijke klanten. Achmea werkt daarnaast actief mee aan de ontwikkeling van een overstromingsdekking voor primaire waterkeringen door het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met de overheid. Door zeespiegelstijging en een verhoogde rivierafvoer kan zonder voldoende adaptatiemaatregelen van de overheid het overstromingsrisico toenemen. Door een verzekeringsdekking voor het falen van primaire waterkeringen zullen verzekerden beter worden beschermd tegen overstromingen vanuit de zee, de grote binnenwateren en de grote rivieren. 

Particuliere en zakelijke klanten verzekerd bij overstromingen in Nederland  

Door klimaatveranderingen zien wij dat vaker overstromingen plaatsvinden. Deze kunnen soms grote gevolgen hebben voor onze klanten. Omdat we onze klanten hiertegen goed willen verzekeren, hebben we, als een van de eerste verzekeraars, besloten de overstromingen van niet-primaire waterkeringen mee te verzekeren. Dit geldt voor de verzekeringen van gebouw, huurdersbelang, woonhuis, inventaris, inboedel en voorraad. Met een overstroming bedoelen we een overstroming van water uit rivieren, meren, sloten of kanalen door het onvoorzien bezwijken, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere niet-primaire waterkeringen. In 2022 hebben we ook voor bedrijven het overstromingsrisico van niet-primaire waterkeringen opgenomen in de dekking. In de zomer van 2021 vond in Limburg een grote overstroming plaats. Getroffen klanten (zowel particulier als zakelijk) hebben wij bij de overstroming in 2021 allemaal geholpen. Regres regelingen met de overheid hebben wij daarbij voor onze rekening genomen. 
 

Klimaatmitigatie

Klimaatmitigatie betekent het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Denk aan het verzekeren van nieuwe energieopwekking en -opslag, maar ook aan diensten waarmee klanten hun huis kunnen verduurzamen. We maken zichtbaar voor de buitenwereld met welke diensten en verzekeringen we actief bijdragen aan een duurzame samenleving. We passen onze verzekeringsvoorwaarden daarom voortdurend aan. Zo zijn duurzame verbeteringen die vastzitten aan de woning zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp of een thuisaccu standaard verzekerd. En ook elektrische auto’s en e-bikes zijn bij ons standaard goed verzekerd.  

Verduurzaming van woningen  

Achmea is een grote particuliere schadeverzekeraar, VvE verzekeraar en hypotheekaanbieder. Om onze (potentiële) klanten te helpen bij het verduurzamen van hun woning bieden wij een groeiend aanbod aan diensten aan om de woning te verduurzamen en zijn alle aanpassingen standaard meeverzekerd. Ook ondersteunen wij VvE’s (Verenigingen van Eigenaren) hierbij. Dit verlaagt de energiekosten van de woningeigenaren en verhoogt het wooncomfort. Tevens vermindert de CO₂-voetafdruk van onze woningverzekeringsportefeuille.  

Duurzaam Woongemak van Centraal Beheer regelt een complete oplossing: van een persoonlijk duurzaamheidsadvies tot realisatie door vakkundige installateurs. Via een online scan of een online afspraak met een duurzaamheidsadviseur ontvangt de klant een persoonlijk advies. Via een netwerk van partners bieden wij dak-, muur- en vloerisolatie, zonnepanelen, laadpalen en groene daken aan. Wij zijn voornemens dit assortiment verder uit te breiden met o.a. warmtepompen. Ook helpen wij met de aanvraag van subsidie of financiering. Voor meer informatie zie de website van Centraal Beheer

Achmea is ook een grote verzekeraar van Verenigingen van Eigenaren (VvE). Bij het verduurzamen van een appartementencomplex komt veel kijken. Daarom ondersteunt Centraal Beheer VvE’s bij het maken van een verduurzamingsplan, de realisatie en de financiering. VvE Verduurzamen van Centraal Beheer helpt appartementseigenaren met het gezamenlijk verduurzamen van hun pand. VvE's worden van advies tot uitvoer begeleid. Via Centraal Beheer kunnen VvE's hun pand isoleren (dak, gevel, vloer, glas & kozijnen), energie gaan opwekken met behulp van zonnepanelen en hun pand aardgas vrijmaken door over te stappen naar een ander warmtesysteem. Ook worden zij geholpen met het regelen van financiering, het aanvragen van subsidies en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Een Risicodeskundige van Centraal Beheer kijkt mee met de plannen om ervoor te zorgen dat de panden verzekerbaar (denk aan preventie maatregelen) en (daarmee ook) veilig verduurzaamd worden.  

Om de verduurzaming van VvE's te ondersteunen beschikt Centraal Beheer over een Europese subsidie (ELENA), medegefinancierd door het Horizon 2020-programma van de EU. Dit betekent dat wij het maken van de verduurzamingsplannen voor de VvE deels kunnen subsidiëren. 

 

 

Duurzame mobiliteit

Achmea verzekert wagenparken. Daarnaast hebben wij via een joint venture met Athlon, ook een eigen leasemaatschappij: WagenPlan. Zakelijke autokilometers zorgen voor veel CO₂-uitstoot. Wij willen werkgevers helpen om de uitstoot van de leaseauto’s die via ons rijden zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we op de volgende manier:

  • Voorkomen CO₂-uitstoot: We denken mee met werkgevers over het reisgedrag van de medewerkers. Is reizen überhaupt wel nodig? Thuiswerken en vergaderen op afstand is tegenwoordig in veel functies mogelijk. Daarnaast kun je kijken naar alternatieve vervoersmiddelen. Of medewerkers stimuleren om voor korte ritjes de fiets te nemen. 
  • Reduceren CO₂-uitstoot: De inzet van hybride auto’s of een deelauto kan een flinke CO₂-reductie betekenen. Zeker als de deelauto elektrisch is. Maar je bereikt nog veel meer door medewerkers een persoonlijk mobiliteitsbudget te geven. Dan hebben ze een vast budget waarmee ze zelf kunnen bepalen hoe ze zakelijk reizen. Ze kunnen daarbij kiezen uit alle vervoersmiddelen, dus ook OV en deelfietsen. 
  • Compenseren CO₂-uitstoot: Een wagenpark blijft altijd CO₂ uitstoten. Wij nemen de compensatie van die resterende CO₂-uitstoot voor onze rekening. Al sinds 2007 compenseren wij de CO₂-uitstoot van alle zakelijke leaserijders die via WagenPlan rijden. In 2021 was dit in totaal ruim 11.500 ton. Om de CO₂-uitstoot te compenseren investeerden wij in 2021 in het project Asahan Hydroelectric Power Plant, een waterkracht project in Indonesië. 

Als bedrijven over gaan op een 100% elektrisch wagenpark zorgt dat er ook voor dat na verloop van tijd steeds meer elektrische auto’s beschikbaar komen voor de particuliere tweedehands markt, waardoor elektrisch rijden ook voor een bredere doelgroep beschikbaar komt.  

Ook particuliere klanten kunnen via ons kiezen voor een elektrische leaseauto. Omdat een leasecontract een langjarige en grote financiële verplichting is vormt dat nog voor veel mensen een drempel. Centraal Beheer is daarom in 2022 een proef gestart waarbij klanten in een elektrische auto kunnen rijden op basis van een abonnement. In deze flexibele constructie kan een (potentiële) klant gemakkelijk overstappen op een elektrische auto zonder daar direct veel geld voor te betalen. Alle kosten (exclusief laden) zijn inbegrepen en de klant heeft de mogelijkheid om maandelijks te wisselen én te stoppen. Ook zorgen wij voor de installatie van elektrische laadpalen aan huis. Wij helpen bij de keuze voor de juiste laadpaal en verzorgen de installatie. De laadpaal is standaard verzekerd onder de opstalverzekering van Achmea.