Duurzame bedrijfsvoering

In 2030 willen we volledig klimaatneutraal werken. Daarvoor zetten we concrete stappen. 
 

We plaatsen onder andere zonnepanelen op de daken van Achmea-locaties, daar waar mogelijk passen we aardwarmte toe, verduurzamen we onze reizen en recyclen we zoveel mogelijk. Ook bevorderen we de biodiversiteit op onze locaties door bijvoorbeeld natuurvijvers aan te leggen.

 

CO2 Footprint

Als onderdeel van onze duurzaamheidsambitie om te steven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 hebben we onze energie reductiedoelstellingen substantieel aangepast. Onze strategie om deze doelen te behalen is gebaseerd op de nieuwe manier van werken en de inzet van duurzame energieopwekking. De nieuwe manier van werken betekent meer thuiswerken en minder op kantoor. Hierdoor zal ons energieverbruik dalen. We willen waar mogelijk investeren in zonnepanelen, geothermie en andere duurzame opwekking die we – al dan niet in samenwerking met partners – kunnen toepassen in onze locaties.

Wij compenseren onze netto CO2 footprint door te investeren in projecten die aan minimaal 2 van de 3 focus SDG’s van Achmea bijdragen. We kiezen voor projecten waarbij een duidelijke, kwantificeerbare emissiereductie optreedt. Voor 2020 hebben we gekozen voor het Gold Standard CO2 compensatie project ‘Cookstoves in Rwanda’. 


Trend CO2 footprint 2015 - 2020 (waarden in kton CO2)

Jaar Groene inkoop 2015  2016 2017  2018  2019 2020 
1.1 Aardgas
100% 4,2 4,0  3,3  3,0  2,7   2,4
1.2 Koelmiddelen en brandstoffen bedrijfsvoering (in CO2eq)
0,3  1,0 0,3 0,3  0,9  0,4 
1.3 Autobrandstoffen - lease
  12,1 10,2  9,0  8,0  7,6  4,1 
2.1 Elektriciteit 100% 20,8 17,4  20,0  18,5  14,5  11,1 
2.2 Vliegreizen   1,0 2,2  2,7  2,6  3,8  0,2 
2.3 Autobrandstoffen - zakelijke kilometers   2,9 2,9  2,9  2,5  2,1   0,8
2.4 Openbaar vervoer - zakelijke kilometers   0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
3.1 Papier  gedeeltelijk 1,7 1,2  0,6  1,6  1,2  0,8 
3.2 Afval   0,9  0,8  0,7  1,2  1,1  0,5 
3.3 Autobrandstoffen - woon-werkverkeer   18,5  17,7  15,7  15,3  14,8  3,3 
3.4 Openbaar vervoer - woon-werkverkeer   1,8  1,5  0,8  0,8  0,8  0,2 
3.5 Uitbestede servers 100% 2,5  2,0  2,3  2,2  1,9  1,8 
  Bruto 66,7   60,9 58,3 56  51,4  25,6 
  groene inkoop 35,4  27,7  26,8  23,8  19,7  15,6 
  Netto 31,3  33,2  31,5  32,2  31,7  10 

Onze energieconsumptie 

Jaar Aardgas, elektriciteit en consumptie van servers en lease-auto’s
In MWh
2020 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 298000 GJ  33111 MWh
2019 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 423700 GJ  47078 MWh
2018 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 456100 GJ 50678 MWh
2017 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 482000 GJ 53556 MWh
2016 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 576500 GJ  64056 MWh
2015 Volgens CO2 footprint berekening (Gas/Elektra/Servers/Lease) : 686700 GJ  76300 MWh

 

 

CO2 uitstoot/omzet in $ mln.

Jaar GHG emissies intensiteit   GHG intensiteit/omzet in $ mln. 
2020 10,0 kton = 10000 ton 0,41
2019 37,0 kton = 37000 ton 1,65
2018 37,4 kton = 37400 ton 1,64
2017 38,3 kton = 38300 ton  1,65
2016 43,6 kton = 43600 ton 2,12
2015 45,9 kton = 45900 ton 2,12
 

Doelstelling bedrijfsvoering: CO2-reductie

In 2021, 2022, 2023 reduceren wij onze CO2-footprint (ten opzichte van 2019) met respectievelijk 6,9%, 13,3% en 17,4%. Voor 2021 is de verwachting dat het percentage hoger ligt, te weten 18,6%, door mogelijk langer volledig thuiswerken in verband met COVID-19.