Coöperatieve identiteit

Achmea is een coöperatieve verzekeraar. We zijn niet beursgenoteerd. Bijna twee derde van de aandelen (64%) is van de Vereniging Achmea. Daarnaast is de coöperatieve Rabobank de andere grote aandeelhouder (30%).

We zijn meer dan tweehonderd jaar geleden opgericht vanuit de overtuiging dat je samen sterker staat dan alleen. In 1811 besloten 38 boeren en voorname burgers in het Friese Achlum om samen elke maand enkele stuivers opzij te leggen. Zo was er voldoende geld in kas als er bij een van de aangesloten boerderijen brand zou uitbreken. 
Sinds de oprichting van die Assurantie Maatschappij Achlum is er veel veranderd. Maar naar elkaar omkijken en samenwerken is nog steeds diep verankerd in ons DNA. 

 
Vanuit onze coöperatieve identiteit werken we samen aan oplossingen waar iedereen beter van wordt. Onze klanten, maar ook de samenleving. We werken vanuit het principe van inclusiviteit; wij geloven dat de samenleving sterker wordt als iedereen mee kan doen. 
In onze strategie hebben we vier concrete domeinen geformuleerd waarop we maatschappelijke veranderingen willen bereiken. Denk bijvoorbeeld aan gezondheid dichterbij. Of het voor iedereen creëren van een onbezorgde woon- en werkomgeving. Lees hier meer over onze strategie.
 

Voorbeelden van onze maatschappelijke initiatieven

Achmea Foundation

Een wereld waarin iedereen kan deelnemen: dat is de ambitie van de Achmea Foundation. De foundation steunt initiatieven die bijdragen aan een inclusieve maatschappij en opkomen voor kwetsbare groepen.

Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS)

Iedereen kan slachtoffer worden. SASS financiert projecten die zich richten op voorlichting, preventie, onderzoek of de behandeling van mensen die bijvoorbeeld zijn getroffen door geweld, misbruik of fraude.

 Stichting Lezen & Schrijven

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van zestien jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Stichting Lezen & Schrijven zet zich in om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. Achmea sponsort de stichting sinds 2009.

Stichting Leven en Financiën (LEF): wijzer met geld

Steeds meer jongeren tussen de 15 en 22 jaar hebben schulden. Dat zorgt vaak voor een valse start van hun volwassen leven. Sinds 2013 steunt Achmea de Stichting LEF, die jongeren met een mbo-lesprogramma leert hoe ze verantwoordelijk met geld om moeten gaan.

Minder zorgen over geldproblemen

Meer dan een miljoen Nederlanders liggen wakker van geldproblemen. SchuldenlabNL bundelt betrouwbare, succesvolle programma’s om de zorgen over schulden bij Nederlanders weg te nemen. Achmea is sinds 2018 partner van SchuldenlabNL. Samen maken we Nederland schuldenzorgvrij.