Toelichting op het jaar 2023

 “We zijn trots op de resultaten die we vandaag presenteren. We zien een belangrijke groei in alle segmenten, tonen een sterke executiekracht, boeken mooie voortgang op onze strategie en versterken ons marktleiderschap in schade en zorg.”

Bianca Tetteroo

Belangrijkste financiële resultaten over 2023

Operationeel resultaat

Operationeel resultaat stijgt met €109 miljoen (+21%) door hoger verzekeringstechnisch resultaat Schade & Inkomen, groei rentemarge Achmea Bank en hoger beleggingsresultaat.

Netto resultaat

Nettoresultaat van €814 miljoen, door hoger operationeel resultaat en gunstige ontwikkeling financiële markten.

Premies en beheerd vermogen

Groei in alle segmenten; premies nemen toe naar €22,3 miljard. Stevige omzet groei in internationale activiteiten en ODV (beiden +21%). Beheerd vermogen met 12% toegenomen tot €218 miljard.

Solvabiliteit

Solvabiliteit solide op 183%; afname met name door groei, marktontwikkelingen,  modelwijzigingen en inkoop kapitaalinstrumenten.

Belangrijkste overige resultaten over 2023

Verduurzaming verzekerings-portefeuille

Reductiedoelstelling voor autoverzekeringsportefeuille bepaald in geactualiseerd Klimaat Transitieplan, engagement doelstellingen voor zakelijke portefeuille.

Verduurzaming beleggings-portefeuille

Aangescherpt engagement-programma met bedrijven waarin we beleggen.

Verduurzaming eigen bedrijfsvoering

Sterke executiekracht en realisatie duurzaamheidsambities; zowel voor onze eigen voetafdruk en aanjager maatschappelijk debat.

Klanttevredenheid

Goede NPS-scores vanuit hoge waardering voor onze medewerkers en snelle schadeafhandeling ondersteund door investeringen in data en digitalisering. 

Data & digital

Continue investeringen in ondersteuning digitale klantenreis, migratie naar cloud op schema, creëren eigen veilige generatieve AI omgeving.

Duurzaam werkgeverschap

Blijvende focus op medewerkersbetrokkenheid en vitaliteit; aandeel vrouwen in top management licht gestegen en nieuwe cao afgesloten.