Lidmaatschappen en commitments

Om onze ambitie te onderstrepen en om kennis uit te wisselen met andere (financiële) instellingen, zijn Achmea en/of haar bedrijfsonderdelen lid van verschillende (inter)nationale organisaties.

Organisaties waar Achmea lid van is, zijn:

 • United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) 
 • United Nations Principles for Responsible Investing (PRI)  
 • Principles for Sustainable Insurance (PSI) 
 • Principles for Responsible Banking (PRB) 
 • Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) 
 • Energy Efficient Mortgage Hub (NL) 
 • Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) 
 • MVO Nederland 
 • Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) 

Ook hebben we verschillende initiatieven ondertekend, waaronder:

 • Commitment van de Financiële Sector aan het Nederland Klimaatakkoord  
 • Net Zero Insurance Alliance (NZIA)
 • Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI)
 • IMVO Convenant voor de verzekeringssector 
 • Finance for Biodiversity Pledge 


Voor meer informatie over richtlijnen en initiatieven op het gebied van verantwoord beleggen, zie: MVB Richtlijnen - Achmea.