Raad van Bestuur

Achmea heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van Achmea. Wilt u meer weten over de bestuursleden?
Lees hieronder hun biografieën.

V.l.n.r.: Michel Lamie, Robert Otto, Bianca Tetteroo, Willem van Duin, Lidwien Suur en Henk Timmer.

 
 

Willem van Duin (1960)

Voorzitter Raad van Bestuur
Willem van DuinWillem van Duin trad in januari 2004 toe tot de Raad van Bestuur van Achmea.
In oktober 2008 werd hij vicevoorzitter en in februari 2009 voorzitter.
Willem van Duin studeerde Rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam en begon zijn loopbaan bij Achmea in 1987. Vóór zijn toetreding tot de Raad van Bestuur heeft hij diverse posities bekleed bij de Holding en de divisies Zorg, Schade, Intermediair en Direct.

Behalve de overkoepelende verantwoordelijkheid voor heel Achmea omvat de portefeuille van Willem van Duin: Strategie (Corporate Strategy & MVO), Bestuursbureau, Corporate Communicatie, Internal Audit en Human Resources/Management Development Directieraad.
 
Willem van Duin is lid van de Raad van Bestuur van Eurapco, een strategische alliantie van Europese onderlinge verzekeraars. Hij is voorzitter van het Verbond van Verzekeraars, lid van het dagelijks bestuur van ondernemingsorganisatie VNO-NCW en voorzitter van the International Federation of Health Plans (IFHP).   

Bianca Tetteroo (1969)

Vicevoorzitter
Bianca Tetteroo Bianca Tetteroo trad in juni 2015 toe tot de Raad van Bestuur van Achmea. In januari 2020 werd zij vicevoorzitter. Zij is registeraccountant en heeft daarnaast executive opleidingsprogramma’s gevolgd op het gebied van corporate governance en leiderschap. Bianca Tetteroo begon haar loopbaan in 1988 bij het huidige accountantskantoor Mazars, dat zij in 1996 verruilde voor Fortis. In 2009 maakte zij de overstap naar Achmea, waar zij financieel directeur werd van pensioenuitvoerder Syntrus Achmea. Tussen 2012 en 2015 was zij voorzitter van de divisie Pensioen & Leven.  

Bianca Tetteroo is binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor divisie Zilveren Kruis, Achmea IT, divisie Achmea Pensioenservices, divisie Achmea Investment Management en Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

Bianca Tetteroo is lid van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), bestuurslid van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) en lid van de Raad van Toezicht van Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement). Zij is ook lid van de Raad van Toezicht van de Kunsthal Rotterdam.

Michel Lamie (1966)

Chief Financial Officer
Michel Lamie Michel Lamie trad in januari 2017 toe tot de Raad van Bestuur van Achmea.
Hij studeerde Economie en Accountancy aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werkte daarna bij KPMG en als CFO bij Royal and Sun Alliance. 

Tussen 2002 en 2005 werkte Michel Lamie ook al bij Achmea, op het laatst als groepsdirecteur Finance & Control. Vanaf 2005 maakte hij deel uit van het bestuur van De Goudse Verzekeringen, eerst als vicevoorzitter en later als bestuursvoorzitter (2009-2016).

Michel Lamie is Chief Financial Officer. Zijn portefeuille omvat de bedrijfsonderdelen Financiën, Balansmanagement, Strategie (M&A en Programmabureau) en Achmea Reinsurance.

Michel Lamie is lid van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). 

Henk Timmer (1961)

Chief Risk Officer
Henk Timmer Henk Timmer trad in maart 2014 toe tot de Raad van Bestuur van Achmea.

Hij studeerde Economie in Utrecht en volgde de postdoctorale IT-audit opleiding in Tilburg. Na diverse banen in de financiële dienstverlening trad Henk Timmer in 1997 in dienst bij Achmea, waar hij in 2007 verantwoordelijk werd voor Internal Audit.  

Henk Timmer is Chief Risk Officer. Zijn portefeuille bestaat uit: Governance, Risk & Compliance, Centrale Dienstverlening, Juridische Zaken, Toezichthouders en het programma Klantbelang Centraal.

Henk Timmer is lid van de Expertgroep Veiligheid van de Stichting Maatschappij en Veiligheid en hij participeert namens Achmea in het CRO Forum, een groep van risk managers uit de Europese verzekeringsindustrie. 

Robert Otto (1967)

Bestuurslid
Robert OttoRobert Otto trad in augustus 2015 toe tot de Raad van Bestuur van Achmea. 
Hij studeerde Rechten aan de Universiteit van Leiden en begon zijn loopbaan in 1992 bij ING. Na een periode van twee jaar als CEO van OHRA werd Robert Otto in 2010 algemeen directeur van de commerciële divisie van Delta Lloyd. Medio 2013 maakte hij de overstap naar Achmea, waar hij voorzitter werd van de divisie Schade & Inkomen. 

Robert Otto is binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de buitenlandse operating companies (Eureko Sigorta, Interamerican, Union, Achmea Australië en Onlia Canada), divisie Pensioen & Leven, Achmea Bank, InShared en Human Resources/Management Development.

Robert Otto is bestuurslid van Thuiswinkel.org. Hij is ook bestuurslid van the Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (AMICE) en the International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF). 

Lidwien Suur (1974)

Bestuurslid
LIdwien SuurLidwien Suur trad in september 2019 toe tot de Raad van Bestuur van Achmea. 
Zij studeerde International Business aan de Universiteit van Maastricht en begon haar loopbaan in 1998 bij ING/Nationale-Nederlanden. Daar was zij onder meer directeur Inkomensverzekeringen en programmadirecteur Strategie.

Lidwien Suur bekleedde vanaf begin 2012 de functie van algemeen directeur van Unigarant en ANWB Verzekeren en maakte sinds 2014 deel uit de ANWB-directie. In 2016 werd zij CFO van de ANWB. 

Lidwien Suur is binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor divisie Schade & Inkomen, divisie Centraal Beheer, divisie Interpolis, Marktstrategie & Innovatie en Achmea Corporate Relations.

Lidwien Suur is lid van het Sectorbestuur Schade van het Verbond van Verzekeraars, bestuurslid van het Waarborgfonds Motorverkeer en bestuurslid van het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars. Zij is ook lid van de Raad van Toezicht van Microkrediet voor Moeders, een stichting die microkredieten verstrekt aan de allerarmste vrouwen in Azië. 

Bestuurssecretarissen: Lucian Gerritsen en Leontine van Breugel.