Governance

Op 15 december 2010 publiceerde het Verbond van Verzekeraars de Governance principes, ook wel de ‘Code Verzekeraars’ genoemd. De Code Verzekeraars sluit aan bij de uitgangspunten van de door de Nederlandse Vereniging van Banken opgestelde Code Banken. In de Code Verzekeraars zijn voor Nederlandse verzekeraars de beginselen uiteengezet met betrekking tot corporate governance, risicomanagement, audit en beloningsbeleid.
 
Achmea heeft ervoor gekozen om over de naleving van de Code Verzekeraars te rapporteren op Groepsniveau vanwege de structuur van haar organisatie en de governance van de Groep. Achmea is zich bewust van de maatschappelijke aspecten van ondernemen en de rol die een verzekeraar vervult in de samenleving. Achmea onderschrijft de Code Verzekeraars dan ook volledig en ziet de Code Verzekeraars als een belangrijke stap om het vertrouwen in het verzekeringswezen te herstellen, stabiliteit te waarborgen en de belangen te beschermen van alle betrokken partijen.
Governance