Aandeelhouders

Achmea is een besloten vennootschap, statutair gevestigd in Zeist. Vereniging Achmea bezit ruim 64% van de gewone aandelen in Achmea. Klanten in Nederland worden direct vertegenwoordigd door Vereniging Achmea en indirect via Stichting Administratiekantoor Achmea (STAK Achmea). STAK Achmea is een aandeelhouder die op zijn beurt weer certificaten van aandelen heeft uitgegeven aan Vereniging Achmea. Rabobank is Achmea’s andere grootaandeelhouder en bezit momenteel 30% van de gewone aandelen. Achmea’s aandelen zijn niet beursgenoteerd.

Het geplaatste kapitaal van Achmea BV bedraagt € 434.724.234,-. De verdeling van het aandelenkapitaal onder de aandeelhouders blijkt uit de tabel hieronder. De door Achmea Tussenholding BV gehouden aandelen betreffen preferente aandelen waarop uitsluitend een vast percentage van de winst wordt uitgekeerd. Naast de genoemde aandeelhouders is Achmea BV ook houder van eigen aandelen (die zijn ingekocht maar nog niet ingetrokken). Deze aandelen maken nog wel deel uit van het geplaatste kapitaal, maar er kunnen op deze aandelen geen stemrechten meer worden uitgeoefend. Ook zijn deze aandelen niet meer gerechtigd tot de winst. Voor een nadere toelichting op de verdeling van het aandelenkapitaal wordt verwezen naar de jaarrekening van Achmea BV.

Achmea zorgt ervoor haar aandeelhouders zoveel als mogelijk op een gelijke wijze te informeren. Aan individuele aandeelhouders verschaft Achmea daarnaast uitsluitend informatie over de kwartaal- en halfjaarcijfers voor zover de betreffende aandeelhouder over deze informatie moet beschikken om te kunnen voldoen aan eigen verplichtingen op het gebied van haar financiële rapportage.
 
Aandeelhouder Stemrecht  Recht op resultaat
Vereniging Achmea (direct en via STAK)  64.48%  60.76%  64.48%
Rabobank  28.27%  30%
Fundo de Pensões de Grupo Banco Português  2.57% 2.73%
Gothaer Allgemeine Versicherung  0.5% 0.53%
Gothaer Finanz Holding 0.57% 0.61%
Schweizerische Mobiliar Holding 0.67% 0.71%
Stichting Beheer Aandelen Achmea 0.89%  0.94%
Achmea Tussenholding 5.78% -