Raad van Commissarissen

Achmea heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van Achmea. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en geeft advies. Hieronder de biografieën van de leden van de Raad van Commissarissen.

Biografieën

Jan van den Berg

Wim de Weijer

Petri Hofsté

Lex Kloosterman

Roel Wijmenga

Miriam van Dongen

Tjahny Bercx

Nienke Meijer